Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Verenigingen en Stichtingen verdienen belastingverlaging #Oss

Verenigingen en stichtingen leveren veel goed werk. Zij brengen gemeenschappen bijeen, zorgen voor individuele ontwikkeling en zorgen simpelweg dat er iets te doen is voor jou en voor mij. Of je nou actief bent bij het gilde, de scouting, de hockey- of voetbalclub: deze verenigingen draaien op vrijwilligers. Daar is de SP trots op.

De afgelopen jaren heeft het Osse gemeentebestuur, onder het mom van ‘eigen verantwoordelijkheid’, stichtingen en verenigingen steeds minder ondersteund. Dit heeft grote gevolgen voor onze verenigingen. Verenigingen dienen wat de SP betreft de ruimte te krijgen om hun activiteiten te organiseren, maar dat wil niet zeggen dat deze verenigingen het zonder gemeentelijke steun redden. Integendeel zelfs. Steeds meer verenigingen hebben moeite om hun begroting sluitend te krijgen. Het gevolg is dat contributies worden verhoogd, waardoor de drempel om deel te nemen aan het verenigingsleven steeds hoger wordt.

Hogere contributie, is een hogere drempel voor deelname. Daarom verlagen we de OZB-belasting op onroerend goed, zodat verenigingen lucht krijgen om hun club te runnen.

Deze negatieve spiraal kan – en moet wat de SP betreft –  doorbroken worden. Nu kun je natuurlijk de subsidie voor verenigingen en stichtingen verhogen. Maar hoe doe je dat dan? En wie krijgt dan wat erbij? Er is ook een makkelijkere oplossing: het verlagen van het OZB-tarief voor maatschappelijk onroerend goed.

Maatschappelijk onroerend goed? Dat zijn de buurt- en wijkcentra, het clubhuis van het gilde, het scoutinggebouw en de sportaccommodaties. Kort door de bocht: alle gebouwen met een niet-commerciële, maar wel sociale functie. Op dit moment heft de gemeente een hoog tarief voor de OZB belasting op deze gebouwen. Sinds kort bestaat de mogelijkheid om deze gebouwen tot het lagere tarief te rekenen, hetzelfde tarief als woning-eigenaren betalen. Hierdoor gaan onze verenigingen minder belasting betalen en krijgen zij meer lucht om de vereniging te runnen. Uiteraard willen we niet dat dit vervolgens verrekend gaat worden met de subsidie voor deze verenigingen, want dan schieten we er geen klap mee op.

De SP vindt het belangrijk dat wanneer je verenigingen meer financiële verantwoordelijkheid geeft, de gemeente zelf ook actie moet ondernemen. De SP kwam daarom op 13 december met een voorstel in de gemeenteraad om een onderzoek in te stellen naar de aanpassing van het OZB-tarief voor het maatschappelijk onroerend goed. Dit onderzoek moet er voor zorgen dat er straks een goed plan ligt om een lager tarief voor verenigingen mogelijk te maken. Het SP-voorstel om verenigingen en stichtingen zo meer lucht te geven is aangenomen!

Wilt u uw verenigingsverhaal met de SP delen? Wij komen graag in contact!

Bas van der Voort
SP raadslid
www.oss.sp.nl 

Gelijke behandeling voor verenigingen uit Osse kernen

Vandaag dien ik samen met D66 en PvdA Oss een voorstel in om verenigingen uit de Osse kernen gelijk te behandelen in de basissubsidie.

Wat is er aan de hand:
Verenigingen in Oss krijgen subsidie. Deze subsidie is voor het kunnen uitvoeren van hun belangrijke werk. Het belangrijke werk dat verenigingen doen is oa het bijeen brengen van mensen, gemeenschappen levendig houden, zorgen dat je jezelf kan ontwikkelen, kortom: dat er iets te doen is voor jou en voor mij.

Wat is dan het probleem?
Verenigingen krijgen twee soorten subsidie:

1. Basissubsidie (voor de basisonkosten, zonder verdere prestatieverplichtingen)
2. Subsidie op basis van het (jeugd)ledenaantal.

Het probleem zit ‘m in de basissubsidie voor verenigingen. De basissubsidie is ervoor om verenigingen in de basisonkosten te ondersteunen. Er vanuitgaande dat vergelijkbare verenigingen dezelfde basisonkosten hebben. Zo heeft iedere fanfare een dirigent en instrumenten nodig. Toch krijgen dezelfde soort verenigingen lang niet altijd de zelfde basissubsidie, terwijl zij wel dezelfde onkosten hebben. Zo krijgen de fanfare’s uit Lith, Demen en Macharen minder basissubsidie dan hun Osse collega’s.

Waarom krijgen deze verenigingen minder subsidie?
Deze verenigingen krijgen minder subsidie omdat ze voortkomen uit gemeentes die allang opgeheven- en bij Oss gevoegd zijn. In deze zogenoemde herindelingsgemeenten was de basissubsidie lager. In Oss hebben we de regel dat wanneer verenigingen bij Oss gevoegd worden (door bijvoorbeeld het samenvoegen van gemeenten), zij er niet op achteruit mogen gaan. ”Ze mogen geluk hebben met wat ze hebben.” Maar, waarom gaan deze verenigingen er niet op vooruit? Waren brengen wij ze niet op het Osse niveau? Ze zijn toch onderdeel van onze gemeente?

De basissubsidie in de voormalige gemeente Lith was namelijk lager dan de Osse standaard. Zeggen we dan ook: u moet blij zijn met wat u krijgt, u gaat er namelijk niet op achteruit? Natuurlijk zijn deze verenigingen blij met wat ze krijgen. Maar we zijn één gemeente! We moeten ons aan dezelfde regels houden, betalen hetzelfde ‘OZB-tarief en moeten naar het zelfde gemeentehuis voor een afspraak. We horen binnen onze eigen gemeente geen verschil te maken op basis van ‘historische kosten’, op basis van het verleden. Het is een kwestie van gelijke behandeling voor onze inwoners en verenigingen. Wat de SP (en D66 & PvdA) betreft zijn er geen tweederangs verenigingen. Daarom dienen we een voorstel (motie) in om dit recht te zetten. Onze inwoners verdienen het! Wil je weten hoe de Osse partijen over dit voorstel gestemd hebben? Bekijk de uitslag snel onder het voorstel!

 

STEMUITSLAG:
VOOR: SP | D66 | PvdA | LOF
TEGEN: VDG | CDA | VVD | Beter Oss | GroenLinks

Maak van toegankelijkheid de standaard!

In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Denk aan zelfstandig de stad bezoeken, gaan stemmen, met het OV-reizen en informatie op internet opzoeken. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving.

Natuurlijk zijn er in ons land al veel voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplanken bij de trein, ‘gehandicapten toiletten’, woonvoorzieningen en speciaal onderwijs. Dit is echter geen voorbeeld van inclusie. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en iedereen kan er gebruik van maken.

We moeten stoppen met het creëren van allerlei toegankelijkheids- voorzieningen. Laten we van toegankelijkheid de standaard maken! Daar profiteert de hele samenleving van! – Bas van der Voort

Ook in Oss ligt er nog genoeg werk op het gebied van toegankelijkheid. Laten we onze gemeente zo inrichten dat toegankelijkheid en zelfstandige bruikbaarheid de standaard worden! Zodat iedereen ook écht mee kan doen!

Om dit concreet vorm te geven hebben PvdA, D66 en SP in Oss het onderstaande voorstel ingediend. En met succes! De motie is unaniem aangenomen!

 

Page 1 of 52

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén