Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Haal stoepkrijt uit de illegaliteit

Kinderen moeten veilig kunnen spelen in de buurt van hun huis. Dat kan in speeltuinen, grasveldjes, Cruif Courts, Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP’s), maar natuurlijk ook gewoon op straat. De openbare ruimte. De gemeente probeert zorgvuldig om te gaan met de openbare ruimte. Zo wordt er rekening gehouden met voldoende speelgelegenheden, sportvoorzieningen, maar ook parkeerplaatsen en genoeg openbaar groen. Het is letterlijk het publieke domein, dat voor iedereen beschikbaar is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Laten we het dicht bij huis houden: je eigen buurt, wijk, dorp op straat. Je moet je er fijn en veilig voelen.

Om het voor iedereen fijn en veilig te houden zijn er bepaalde regels; de wetten. En daar zijn er stapels van: van Europese regelgeving tot aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)( zeg maar de gemeentewet.) Regels, regels, regels. De gemiddelde Nederlander gelooft het allemaal wel: al zijn veel mensen het eens dat de regelgeving (bemoeienis) vaak doorschiet. Al is het alleen maar het gevoel.

Maar toch hebben we wetten en regels nodig om jouw eigen buurt, wijk of dorp mooi en veilig te houden. Een van de grootste factoren die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel van inwoners is hoe hun straat of dorp is ingericht. Veel graffiti en afval op straat geven een onveilig gevoel. Sterker nog: onderzoek heeft aangetoond dat verrommeling juist verrommeling aantrekt. Met andere woorden: een vieze verpauperde straat lokt slecht gedrag uit. Veel gemeenten denken daar de oplossing voor te hebben: verboden in de gemeentewet.

We pakken de APV van de gemeente Oss er even bij. Gewoon even Googlen en het is gevonden. Geen alledaags boekwerk. De gemeente Oss heeft een plakverbod voor posters, dit om wildplakken tegen te gaan. Daarnaast is de gemeente ook streng voor de graffitispuiters en andere verrommeling van de openbare ruimtes. Ik denk dat de meeste mensen wel achter dit verbod staan. Want graffiti en overal posters (met bijbehorend restafval) wil je niet in je straat. Dat tast het veiligheidsgevoel aan. Tot zover terecht. Want je laat je kinderen niet fijn buitenspelen als je zelf geen veilig gevoel hebt.

Dit is allemaal geregeld in artikel 2:42 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oss. Hieronder weergegeven.

Artikel2:42 Plakkenenkladden

  • 1.Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
  • 2.Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
    • a.een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
    • b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

Nou zijn wetteksten niet de meest lezersvriendelijke stukken die je kan vinden. Maar wat staat er nu echt in dit verbod?

Kort gezegd staat er in punt 2b dat je schriftelijke toestemming moet vragen om met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of afbeelding aan brengen.

Prima dat de gemeente Oss wildplakken en illegale graffitispuiters aanpakt.

Maar dit is feitelijk een verbod op stoepkrijten.

Dus als uw kind van 7 jaar gezellig met zijn vriendjes en vriendinnetjes ouderwets wil stoepkrijten, dan moet uw kind eerst schriftelijke toestemming vragen bij de rechthebbende.

Dit stoepkrijtverbod is een voorbeeld van doorgeschoten betutteling van inwoners. Regels worden gemaakt om maatschappelijke problemen te tackelen of te voorkomen. Dat is prima. Maar stoepkrijten is geen maatschappelijk probleem.

Natuurlijk gaat de gemeente Oss hier niet actief op handhaven. De handhavers hebben wel wat beters te doen. Dat vertrouwen heb ik wel. Maar als een handhaver een boete wil uitschrijven omdat een kind gestoepkrijt heeft, dan is dat in het beginsel in de gemeente Oss mogelijk. Dat is natuurlijk belachelijk. De basis van goed openbaar bestuur is dat regelgeving gemaakt wordt om maatschappelijke problemen te tackelen of te voorkomen. Wetten welke beperkend zijn voor burgers, zonder dat die wetten een algemeen maatschappelijk belang dienen zijn strijdig met dat beginsel. Burgers moeten ook beschermd worden tegen de macht van de overheid.

Geef de kinderen een doosje stoepkrijt en laat ze de straat samen mooi versieren. Dan komen ze nog eens achter de iPad vandaan en spelen ze gezellig samen in de wijk. Daar zou de gemeente Oss juist voor moeten gaan. Samen Spelen. En na een regenbui is het ook direct weer weg.

Het is dan ook tijd om het krijtverbod in Oss af te schaffen.

Mijn vraag aan het Osse bestuur is dan ook simpel: haal het krijtverbod uit de illigaliteit. Om dat in gang te zetten heb ik de volgende vragen aan het Osse gemeente bestuur gesteld: art. 41 vragen SP _ Stoepkrijtverbod

Bas van der Voort

SP-raadslid gemeente Oss
Veiligheid & Sport

Aangepast sporten: meer dan alleen goede bedoelingen

Voetbal is de Nederlandse volkssport nummer 1. Daar is geen discussie over mogelijk. Praktisch elk klein dorp heeft een voetbalvereniging. Vaak fungeert die vereniging niet alleen als voetbalclub, maar is het een buurthuis waar het gehele dorp over de vloer komt. Grote en kleine clubs: ze organiseren allerlei sportieve activiteiten, vaak gericht op een maatschappelijk doel of de eigen clubkas. Dat is logisch: de amateurverenigingen staan financieel onder druk. Als gevolg van de crisis hebben gemeenten flink het mes gezet in de financiële ondersteuning van voetbalverenigingen. Dit is vooral bij de kleinere clubs hard aangekomen. De meeste clubs hebben al genoeg zorgen over het eigen voortbestaan, het compleet krijgen van teams en het zorgen voor een mooie voetbalcompetitie. We spreken hier natuurlijk over de veelal geroemde reguliere breedtesport.

Op uitnodiging van maatschappelijk partner Zwaluwe Jeugdactie, namens Stichting Amputatievoetbal Nederland, op gesprek bij de KNVB over de aanpak van aangepast sporten.

Wanneer gekeken wordt naar het aangepast sporten zien wij een wat rommelig beeld. Binnen het voetbal kennen we een breed palet van aangepast voetbal, de meest bekende is het G-voetbal.  Daarnaast hebben we de minder bekende vormen van aangepast voetbal: het dovenvoetbal, het frame-voetbal en amputatie-voetbal, waar ik persoonlijk bij betrokken ben. Het is natuurlijk mooi om te zien dat de sport steeds toegankelijker aan het worden is voor hen die de weg naar de plaatselijke voetbalclub minder gemakkelijk vinden.

Marcel Geestman, voormalig KNVB bondscoach van het CP-team en huidig beleidsmedewerker aangepast sporten bij de KNVB geeft zijn visie op G-voetbal.

Het aangepaste voetbal wordt normaliter onder gebracht bij een reguliere voetbalclub in de buurt. Begeleiders en trainers worden via de KNVB voorzien van  training zodat de begeleiding en training voor deze doelgroep nog beter aangepast is op de behoeftes die er zijn. Spelers van het aangepast voetbal spelen in een door de KNVB ingerichte speciale voetbalcompetitie. De KNVB is op de goede weg. Wanneer je gedetailleerder gaat kijken naar de organisatie en uitvoering van het aangepast voetbal, dan is er nog een hoop te verbeteren.

Laten we beginnen te kijken met de lokale situatie. Voetbalclubs staan over het algemeen open om een G-team onderdeel te laten zijn van hun voetbalclub.  Voetbalclubs zijn vaak op zoek naar maatschappelijke profilering. Het formeren van een G-team binnen een voetbalclub moet vakkundig gebeuren. Al te vaak komt het voor dat een enthousiast bestuurslid van een voetbalclub met goede bedoelingen voorstelt om een aangepast voetbalteam binnen de club te laten starten. Deze goede bedoelingen zijn allereerst positief te noemen, maar het formeren van een dergelijk team moet vakkundig gebeuren, met aandacht voor de omgeving. Want juist daar ligt vaak het probleem. Er wordt onvoldoende gekeken naar de voetbalverenigingen en faciliteiten in de naburige omgeving van clubs.

Het uitwisselen van ervaringen is een belangrijk onderdeel van het program.

Voetbalclubs duiken dan vol enthousiasme in het oprichten van een G-team. Het bestuur brengt het verhaal over aan de clubleden en zijn vrijwilligers. Waarna gestart wordt met cursussen voor de speciale begeleiding en training van deze leden binnen de club. Ook wordt begonnen met het zoeken van teamleden, de media wordt benaderd en er wordt een hoop energie gestoken in het formeren van het team. Het is niet de eerste keer dat blijkt dat er te weinig G-voetballers zijn om een team succesvol  te laten starten. Clubs komen een heel eind als het gaat over de uitvoering, daar ligt het niet aan. Het probleem ligt in de onzorgvuldige voorbereiding. Als vooraf de omgeving beter was geanalyseerd, dan had de club vaak andere besluiten genomen en was een hoop energie (en teleurstelling) bespaard gebleven.

Clubs starten vol passie aan het formeren van een dergelijk team omdat zij oprecht vinden dat voetbal voor iedereen is en dus ook voor iedereen toegankelijk moet zijn. Tot zover de geslaagde acceptatie van het G-voetbal. Wanneer er een 360 graden scan van de omgeving was gemaakt, had de club wellicht gezien dat er in de regio al en ander G-team geformeerd is. Of dat een naburige club betere (aangepaste) faciliteiten reeds in het clubgebouw en op het terrein heeft aangebracht. Het is zó zonde als clubs in elkaars vaarwater zitten en elkaar feitelijk tegenwerken met het oprichten van een dergelijk team. Volgens mij heeft de KNVB een duidelijke taak om clubs de informeren, te adviseren en te begeleiden bij het oprichten van aangepaste voetbalteams. Verenigingen moeten niet lastig gevallen worden met allerlei beleidsadviesrapporten, clubs hebben het al druk genoeg met de organisatie en administratie van alles wat de voetbalvereniging al (moet) doen. De KNVB kan bijvoorbeeld online een digitale geografische kaart creëren waarop aangepaste voetbalteams te zien zijn. Zo wordt in een oogopslag duidelijk of het de moeite waard is om de energie, tijd en geld te steken in de oprichting van een aangepast voetbalteam.

Historie is alom aanwezig in het Bondsgebouw in Zeist.

Het is maar een van de ideeën die mogelijk bijdragen aan een toegankelijker werkveld op het gebied van aangepast voetballen. Het wiel hoeft wat dat betreft ook niet opnieuw uitgevonden te worden. Wanneer gekeken wordt naar bijvoorbeeld Engeland, Polen en Oekraïne kan gezien worden dat er een breed scala aan mogelijkheden ligt om deze tak van sport te ondersteunen en door te ontwikkelen. Binnen Nederland ligt hier bijvoorbeeld een belangrijke taak voor provincies. Aangepast sporten kan immers vaak niet altijd in de eigen gemeente. Het is vaak zelfs een bovenregionale sport, juist omdat er naar de omgeving gekeken wordt kunnen sterke G-teams of zelfs clubs ontstaan. De taak van de provincie is wat mij betreft het informeren, adviseren en ondersteunen van gemeenten en sportclubs. Denk bijvoorbeeld aan vervoersvoorzieningen voor sporters.

 

Ik geloof in de doorontwikkeling van onze volkssport nummer 1. Het is belangrijk dat betrokkenen 360 graden om zich heen blijven kijken. Dat voorkomt een hoop energie, tijd en teleurstellingen en zo kunnen goedbedoelde bedoelingen effectiever ingezet worden.


Bas van der Voort mist door de gevolgen van botkanker zijn gehele rechterbovenbeen. Hij is speler van het Nederlands Amputatievoetbalteam en vrijwilliger voor Stichting Amputatievoetbal Nederland, de achterliggende stichting van het voetbalteam.
In het dagelijks leven is hij werkzaam voor een consultancybureau, binnen de functie van beleidsmedewerker sociaal domein. Daarnaast is hij gemeenteraadslid in Oss waar hij woordvoerder veiligheid & sport is.

Fotoverslag Stockholm

Vanaf 28 december zit ik ziek thuis, door een operatie die weliswaar technisch geslaagd is, maar nog steeds veel pijn geeft. De meeste werkzaamheden zoals mijn werk, raadslidmaatschap en vrijwilligerswerk heb ik tijdelijk moeten neerleggen. Op advies van artsen mag ik daarnaast geen belastende of stressvolle activiteiten ondernemen. Maar dan toch op vakantie kunnen? Ja. Mijn conditie laat het toe om er lekker op uit te gaan. En dat met mijn ouders. Hoe zit dat dan? Als cadeau voor het behalen van mijn diploma heb ik een stedentrip cadeau gekregen. Dat is niet niks! Er werd meermaals met data heen en weer gepingeld, maar uiteindelijk vonden we er een en liet mijn gezondheid het toe om te gaan! Stockholm (Zweden) is het geworden. Wat een prachtige stad! De stad is gebouwd op meerdere eilanden, hierdoor heeft de stad een open karakter. Een aantal dingen vielen ons op; de stad was echt heel erg schoon, we zagen weinig tot geen graffiti en afval op straat, er is veel openbare kunst op straat en waar je ook staat: het waait altijd in de stad. Dit laatste komt natuurlijk door de bouw van de stad. We hebben enorm genoten en het was leuk en fijn om er eens met mijn ouders alleen op uit te trekken. Wat mij betreft is dit voor herhaling vatbaar. Paps & mams, bedankt!

Dusseldorf – Stockholm Arlanda Airport

Meer lezen

Pagina 1 of 45

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén