Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

WIFI centrum Oss afschaffen en jongerenraad passeren?

Het college van B&W heeft het besluit genomen om de gratis WIFI in het Osse centrum per 1 januari 2018 af te schaffen. Het argument dat hiervoor gebruikt wordt is dat mensen niet langer zitten te wachten op zo’n service. Daarnaast wordt verwezen naar ondernemers in de horeca die steeds vaker gratis WIFI aanbieden.

Er is besloten om gratis WIFI in het Osse centrum aan te bieden als service richting Ossenaren en bezoekers van ons centrum. Het staat ondernemers natuurlijk vrij om een dergelijke voorziening aan te bieden, het betreft echter geen algemene voorziening. Veel WIFI-voorzieningen van ondernemers zijn immers alleen toegankelijk voor betalende klanten. De SP hecht waarde aan de mening van de centrumbezoekers en gebruikers. Zodoende heeft de SP advies ingewonnen bij de Osse jongerenraad. Zie hier de reactie van de Osse jongerenraad. De SP stelt de volgende vragen:

  1. De jongerenraad Oss was en is voorstander van WIFI in het Osse centrum. Zijn zij geraadpleegd over het afschaffen van WIFI in het Osse centrum? Zo ja: waarom heeft het college anders besloten? Zo nee: waarom heeft het college dit niet gedaan?
  2. De jongerenraad Oss geeft duidelijk aan dat het huidige netwerk ‘het nauwelijks doet’, maar dat veel jongeren van de voorziening gebruik (willen) maken. Zijn deze problemen met de WIFI-voorziening bij het college bekend? En wat heeft het college gedaan om deze voorziening te verbeteren? De SP is van mening dat voor 20.000 euro per jaar een goede en toegankelijke voorziening geboden moet worden.
  3. De SP gaat voor een kwalitatief goede en toegankelijke publieke verbinding in het Osse centrum. Het advies van de Jongerenraad Oss om kleine, sterke wifi zones in te stellen in het Osse centrum vinden wij een sympathiek idee dat verder onderzocht zou moeten worden. Gaat het college dit doen? Waarom wel/niet?
  4. De SP vraagt om het besluit over het afschaffen van WIFI in het Osse centrum te heroverwegen en de discussie over de toekomst van deze voorziening te voeren na een uitgebreid gebruikers- en behoefte onderzoek. Graag een inhoudelijke reactie op deze oproep.

Bij voorbaat dank,
Namens SP fractie,

Bas van der Voort

Volle bak bij huiskamerbijeenkomst Megen

SP-raadslid Bas van der Voort uit Megen stelde zijn huiskamer ter beschikking voor de Inwoners van Megen, Haren en Macharen . Samen met lijsttrekker Marie Therese Janssen konden zij , onder het genot van een kop koffie praten over de wel en wees  in hun dorp.  Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid en spraken in informele setting over zaken waar zij zich zorgen over maken. Ook de positieve kanten van iedere kern werden besproken. Een zaak die er echt uitsprong was dat men zich niet echt gehoord voelden door het huidige college. De SP is blij met de goede opkomst. Als partij vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft onder mensen en dat werd dan ook zeer gewaardeerd. We willen iedereen nogmaals danken voor zijn/haar komst.

 

 

Benefietconcert voor KIKA #HelpMee

Graag wil ik je aandacht vragen voor een bijzonder evenement dat je ongetwijfeld zal aanspreken.

Op 25 februari 2018 presenteert het Regionaal Symfonieorkest Oss een benefietconcert waarvan de opbrengst geheel bestemd is voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). In een gevarieerd programma wordt muziek uit de Azerbeidzjaanse en de Europese klassieke traditie samengebracht. Het belooft een bijzondere middag te worden in theater De Lievekamp in Oss.

Ik ben het levende bewijs dat wetenschap naar kanker werkt. – Bas van der Voort

Zoals de meeste van jullie weten heb ik zelf kinderkanker gehad. Gelukkig heb ik dit mogen overleven. Nu het goed met mij gaat wil ik mij inzetten voor het vergoten van de overlevingskansen en het verminderen van late termijn effecten. Ik ben dan ook trots om ambassadeur te mogen zijn van dit bijzondere benefietconcert.

Heb jij, of hebben relaties van jou, belangstelling om dit concert bij te wonen. Door jouw komst doe je automatisch een donatie aan KiKa. Elke verkochte kaart is voor het grootste deel een rechtstreekse gift, terwijl je als concertbezoeker ook nog eens, vanaf 15.00 uur een fantastische middag beleeft.

Ik zou het geweldig leuk vinden als je in de gelegenheid bent het concert te bezoeken. Bekijk vooral ook de mooie brochure die is bijgevoegd: Brochure KIKA Kinderkankervrij – helpt u mee? Daarin staat ook de mogelijkheid vermeld om door het plaatsen van een advertentie in het programmaboekje een bijdrage te leveren. Ook daar ben ik blij mee!

Ik hoop op jullie steun.
Met vriendelijke groeten,

Bas van der Voort

Pagina 1 of 50

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén