Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Gelijke behandeling voor verenigingen uit Osse kernen

Vandaag dien ik samen met D66 en PvdA Oss een voorstel in om verenigingen uit de Osse kernen gelijk te behandelen in de basissubsidie.

Wat is er aan de hand:
Verenigingen in Oss krijgen subsidie. Deze subsidie is voor het kunnen uitvoeren van hun belangrijke werk. Het belangrijke werk dat verenigingen doen is oa het bijeen brengen van mensen, gemeenschappen levendig houden, zorgen dat je jezelf kan ontwikkelen, kortom: dat er iets te doen is voor jou en voor mij.

Wat is dan het probleem?
Verenigingen krijgen twee soorten subsidie:

1. Basissubsidie (voor de basisonkosten, zonder verdere prestatieverplichtingen)
2. Subsidie op basis van het (jeugd)ledenaantal.

Het probleem zit ‘m in de basissubsidie voor verenigingen. De basissubsidie is ervoor om verenigingen in de basisonkosten te ondersteunen. Er vanuitgaande dat vergelijkbare verenigingen dezelfde basisonkosten hebben. Zo heeft iedere fanfare een dirigent en instrumenten nodig. Toch krijgen dezelfde soort verenigingen lang niet altijd de zelfde basissubsidie, terwijl zij wel dezelfde onkosten hebben. Zo krijgen de fanfare’s uit Lith, Demen en Macharen minder basissubsidie dan hun Osse collega’s.

Waarom krijgen deze verenigingen minder subsidie?
Deze verenigingen krijgen minder subsidie omdat ze voortkomen uit gemeentes die allang opgeheven- en bij Oss gevoegd zijn. In deze zogenoemde herindelingsgemeenten was de basissubsidie lager. In Oss hebben we de regel dat wanneer verenigingen bij Oss gevoegd worden (door bijvoorbeeld het samenvoegen van gemeenten), zij er niet op achteruit mogen gaan. ”Ze mogen geluk hebben met wat ze hebben.” Maar, waarom gaan deze verenigingen er niet op vooruit? Waren brengen wij ze niet op het Osse niveau? Ze zijn toch onderdeel van onze gemeente?

De basissubsidie in de voormalige gemeente Lith was namelijk lager dan de Osse standaard. Zeggen we dan ook: u moet blij zijn met wat u krijgt, u gaat er namelijk niet op achteruit? Natuurlijk zijn deze verenigingen blij met wat ze krijgen. Maar we zijn één gemeente! We moeten ons aan dezelfde regels houden, betalen hetzelfde ‘OZB-tarief en moeten naar het zelfde gemeentehuis voor een afspraak. We horen binnen onze eigen gemeente geen verschil te maken op basis van ‘historische kosten’, op basis van het verleden. Het is een kwestie van gelijke behandeling voor onze inwoners en verenigingen. Wat de SP (en D66 & PvdA) betreft zijn er geen tweederangs verenigingen. Daarom dienen we een voorstel (motie) in om dit recht te zetten. Onze inwoners verdienen het! Wil je weten hoe de Osse partijen over dit voorstel gestemd hebben? Bekijk de uitslag snel onder het voorstel!

 

STEMUITSLAG:
VOOR: SP | D66 | PvdA | LOF
TEGEN: VDG | CDA | VVD | Beter Oss | GroenLinks

Maak van toegankelijkheid de standaard!

In een inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen zonder beperking. Denk aan zelfstandig de stad bezoeken, gaan stemmen, met het OV-reizen en informatie op internet opzoeken. Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving.

Natuurlijk zijn er in ons land al veel voorzieningen voor mensen met een beperking, zoals rolstoelplanken bij de trein, ‘gehandicapten toiletten’, woonvoorzieningen en speciaal onderwijs. Dit is echter geen voorbeeld van inclusie. In een inclusieve samenleving zijn er geen speciale voorzieningen voor mensen met een beperking. Alle voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk en iedereen kan er gebruik van maken.

We moeten stoppen met het creëren van allerlei toegankelijkheids- voorzieningen. Laten we van toegankelijkheid de standaard maken! Daar profiteert de hele samenleving van! – Bas van der Voort

Ook in Oss ligt er nog genoeg werk op het gebied van toegankelijkheid. Laten we onze gemeente zo inrichten dat toegankelijkheid en zelfstandige bruikbaarheid de standaard worden! Zodat iedereen ook écht mee kan doen!

Om dit concreet vorm te geven hebben PvdA, D66 en SP in Oss het onderstaande voorstel ingediend. En met succes! De motie is unaniem aangenomen!

 

Niets over inwoners, zonder inwoners

Er is behoorlijk wat onrust in de buurt ontstaan door de uitbreiding van de Hertogin Johanna school, locatie A. Niet zozeer omdat de buurt per definitie tegen het besluit is. Maar omdat zij zich niet gehoord voelen. En dat is meer dan jammer.

Nu heeft de gemeente natuurlijk formele inspraakprocedures, al is het alleen maar omdat de wet ons dat verplicht te doen. Maar is het daarmee klaar? De Wijkraad Ruwaard vindt in dit geval van niet en de SP is het daarmee eens. Zij zijn niet door de gemeente gehoord, hebben niet aan tafel gezeten en moesten het besluit via via vernemen. De Wijkraad en bewoners staan nu voor een verdrongen feit.  Uitstel van de beslissing heeft namelijk gevolgen voor schoolgaande kinderen.

Bewoners en wijkraad maken zich onder andere zorgen over de toenemende parkeerdruk en vervoersbewegingen. Ouders ontvingen onlangs een brief met praktische tips. Allemaal prima, maar het is een gemiste kans dat de wijkraad en directe omwonenden niet meegenomen zijn in het besluitvormingsproces.

Betere plannen
Wanneer je de wijkraad en bewoners betrekt bij dergelijke veranderingen in de leefomgeving activeer je inwoners om actief mee te denken in het beleid. GroenLinks noemt dit beginspraak. Het beleid wordt hierdoor beter en sluit meer aan bij de wensen van inwoners. Het draagvlak voor het beleid wordt ook vergroot door actieve inwonersparticipatie. Mensen voelen zich meer betrokken en nemen in dat geval eerder verantwoording voor hun eigen leefomgeving. Actief burgerschap noemt de VVD dat. De wijk- en dorpsraad bij dergelijke beslissingen betrekken vergroot ook het democratisch gehalte van besluiten. Iets wat D66 wel moet aanspreken.

De buurt is de basis. Betrek inwoners bij hun eigen omgeving. Reken maar dat Ossenaren een mening hebben over hun buurt. (..) Maak samen plannen! Daar profiteert de gemeente ook van mee! – Bas van der Voort

Inwoners aan het woord
De gemeente, wijk- en dorpsraden en individuele inwoners hebben ieder een eigen verantwoordelijkheid. Oss moet en kan inwoners niet dwingen om actief te mee te doen in de planvorming en uitvoering. Maar onze ervaring is dat mensen juist graag meedenken over hun eigen leefomgeving. Zij willen in het algemeen, vroeg betrokken worden bij besluitvorming. Wanneer de gemeente Oss, buiten de verplichte inspraakprocedures, actiever wijk- en dorpsraden benadert voor inspraak heeft dit veel voordelen. Om onze inwoners en wijk- en dorpsraden beter-eerder-en vaker te betrekken heb ik namens de SP het initiatief genomen om een voorstel te schrijven. D66 en GroenLinks hebben het voorstel mee ingediend.
SP-voorstel aangenomen
Het voorstel is afgelopen donderdag (28 juni 2018) in de gemeenteraad besproken. Alle politieke partijen hebben vóór de motie gestemd, waardoor het plan is aangenomen! Weer een SP voorstel waar de hele gemeenteraad achter is gaan staan!

SP | D66 | GroenLinks voorstel: Motie Niets over inwoners, zonder inwoners

Page 1 of 52

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén