Disclaimer en spelregels

Op een aantal plekken op dit weblog kan worden gereageerd. Registratie is niet nodig. Iedereen is van harte welkom om te reageren. Berichten die niet aan de regels voldoen kunnen eventueel worden verwijderd.

We hebben de volgende spelregels opgesteld:

  • Een reactie moet over het onderwerp van het artikel gaan.
  • Je kunt reageren met je eigen naam, maar dat hoeft niet. Je kunt niet onder meerdere namen reageren op dit weblog.
  • Probeer met je reactie inhoudelijk iets toe te voegen. Beperk je reactie tot maximaal 1000 tekens.
  • Het kopiëren van artikelen van derden staan wij niet toe. Mocht je anderen willen attenderen op een artikel op het internet, vat het dan samen en geef aan waarom dat interessant is voor de discussie.
  • Kritiek op elkaars standpunten is de essentie van discussie. Het op de man spelen niet. Heb respect voor andermans mening en beledig anderen niet.
  • Racistische of anderszins strafbare uitspraken worden niet geplaatst. Hetzelfde geldt voor commerciële boodschappen (sponsoren van het betreffende artikel of de gehele website uitgezonderd), meningen over het beheer van het weblog, bijdragen met een feitelijk onjuiste weergave van SP-standpunten en opmerkingen over interne zaken waarvoor in de SP andere gremia bestaan.

Bas van der Voort heeft het recht om een reactie te verwijderen. Herhaaldelijke overtreding van de regels kan betekenen dat je uitgesloten wordt van de mogelijkheid tot reageren. In het geval dat een reactie zal worden verwijderd zal Bas van der Voort zijn best doen om aan te geven waarom dit is. Hiervoor is het noodzakelijk dat je een geldig e-mailadres opgeeft.

Bas van der Voort kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie die door derden wordt geplaatst op www.basvandervoort.nl

Aansprakelijkheid voor mogelijke schade als gevolg van informatie die door derden is geplaatst op deze website wordt door Bas van der Voort niet aanvaard.

Alle rechten zijn voorbehouden aan Bas van der Voort.