AVANS: koffie boven werkplekken?

met Geen reacties

xplora avansho·ge·schoo(de; v(m); meervoud: hogescholen)1instelling voor verschillende richtingen van hoger beroepsonderwijs-

Een hogeschool is een school:
1. [Functie] dient om hoger onderwijs te bieden
2. [Activiteit of handeling] biedt hoger onderwijs, vaak alleen in een specialistische richting zoals techniek, gezondheidszorg of kunst
3. [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor studenten

Tot zover de definitie van Hogeschool. Ik mag aannemen dat de weergegeven informatie niet nieuw is voor jullie, toch is het van belang om de exacte definitie even weer te geven. Waarom dan? Zoals de meeste studenten in Den Bosch weten wordt de AVANS Hogeschool, locatie onderwijsboulevard momenteel druk verbouwd. En dat wordt grondig gedaan. Het gerucht gaat dat de AVANS Hogeschool een heuse Starbucks vestiging in de Hogeschool krijgt. BRON. Een aantal studenten bracht dit al in jubelstemming: eindelijk goede koffie! Daarnaast wordt ook Xplora – het open leercentrum – opnieuw vormgegeven.

Nou heb ik niks tegen goede koffie, integendeel, zeker wanneer ik weer aan een van de AVANS opdrachten zit te werken gaan er liters doorheen. Maar de komst van een mogelijke Starbucks vestiging deed mijn wenkbrauwen toch fronsen. Gaat de AVANS een groot koffiehuis worden? Nee, daar ben ik niet direct bang voor. De AVANS Hogeschool heeft immers grote plannen op het gebied van duurzaamheid, zo is te zien aan de certificering van AISHE, dit is tevens terug te lezen in beleidsplan ambitie 2020. Zelfs als je deze beleidsplannen niet leest (ik verwacht zomaar dat de meerderheid dit gelukkig niet doet) dan kan je niet om het duurzaamheidsbeleid heen: in de hal van AVANS Den Bosch hangt een groot bord waar de AVANS zichzelf op de borst klopt met de twee behaalde sterren voor duurzaamheid. Chapeau! Het is goed dat de AVANS bewust bezig is met het verduurzamen van de onderwijsinstelling. Alleen dat is nou net wat er mis gaat met het vestigen van een Starbucks in de AVANS. Starbucks scoort slecht op de punten duurzaamheid: een score D op de duurzaamheidsschaal van A t/m E. BRON. Daarnaast lopen diverse onderzoeken naar belastingontduiking door de koffiegigant, iets wat nou niet bepaald getuigt van een verantwoorde manier van sociaal maatschappelijk ondernemen, met oog voor de omgeving. Een onderwijsinstelling welke zegt het goede voorbeeld te willen geven, moet dat ook gewoon doen. Anders vervallen de duurzaamheidsplannen in een mooi marketingpraatje en dat is denk ik iets wat we niet moeten willen. We willen toch juist echt het verschil maken als Hogeschool? Zaken doen met een dergelijke koffiegigant past daar niet bij.

In de media verschenen diverse berichten over de aanpassingen aan het studiecentrum van AVANS. Xplora zou nog maar 24 vaste computers krijgen waar studenten gebruik van kunnen maken. BRON. In eerste instantie dacht ik dat men gewoon niet zo goed geïnformeerd was, want 24 computers op enkele duizenden studenten kan je toch geen redelijk voorstel noemen. Ik nam de berichtgeving dus niet serieus. Dit zijn de berichten die je normaal gesproken terug vindt in de SPELD. Toch bleven de berichten over de vermindering van het aantal PC’s maar binnenkomen. Steeds meer onderwijszaken worden digitaal gedaan, geen student is onbekend met BlackBoard, Osiris en de AVANS mail. Complete colleges verschijnen online, voor toetsen moeten studenten zich online inschrijven en werkstukken moeten in verband met de plagiaatcontrole digitaal ingeleverd worden. Kortom de digitale wereld is niet meer te stuiten, sterker nog: dit zal alleen nog maar toenemen. Des te vreemder is het verhaal van het verminderen van het aantal computers. Toegang tot deze digitale wereld is essentieel om je studie fatsoenlijk te kunnen volgen, het verminderen van het aantal computers is dan ook een directe verslechtering van de toegankelijkheid van het onderwijs. Nu hebben veel studenten natuurlijk een tablet of laptop ter beschikking waar ze gebruik van kunnen maken. Dat is fijn, mits je geen APPLE device hebt, want dan is het nog een heel avontuur om online te geraken. BRON. Alleen in de praktijk is het zo dat de huidige PC’s altijd in gebruik zijn, de enkele PC’s waar niemand achter zit zijn vaak om technische redenen buiten gebruik gesteld (gewoon kapot dus). In tijden dat de digitale wereld oprukt, studiefinancieringen leningen worden en het collegegeld blijft stijgen, zou de Hogeschool juist moeten investeren in een bereikbare digitale infrastructuur. Dit is een van de basisvoorzieningen van een goede Hogeschool.

Uiteraard heb ik fatsoenlijk hoor en wederhoor toegepast. Omdat reactie uitbleef heb ik na 10 dagen een twitter-berichtje eruit gestuurd met de vraag of ik nog een antwoord kon verwachten. En warempel: binnen 5 minuten had ik een reactie in mijn mailbox. Voor de volledigheid publiceer ik hieronder mijn vragen, inclusief antwoorden. De reactie van de AVANS verbaasde mij: AVANS, practise what you preach!

 Beste heer/mevrouw,

Via deze weg wil ik u de volgende vragen voorleggen met betrekking tot de renovatie van de AVANS Hogeschool, locatie onderwijsboulevard.

De werkzaamheden zijn sinds enkele weken merkbaar aan de gang. Er verschenen de afgelopen tijd diverse berichten op de website van AVANS & Punt en de renovatie werd zelfs in de regionale pers genoemd.

Naar aanleiding van deze berichtgeving stel ik u de volgende vragen:

1. Bent u ook van mening dat het van belang is om voldoende studieplaatsen binnen de AVANS Hogeschool, loc Onderwijsboulevard te hebben?
– Zo niet, waarom niet?

Antwoord: Wat bedoel je met een studieplaats? Een stoel in een lokaal, een plaats in Xplora, een vrije werkplek, Een stageplaats?

2. Punt schreef dat er slechts 24 computers beschikbaar zullen zijn in de nieuwe Xplora ruimte, kunt u dit bevestigen? 
– Zo ja; bent u van mening dat 24 computers op enkele duizenden studenten aan de lage kant is en dat dit negatief bijdraagt aan de toegankelijkheid van het onderwijs?
– Zo nee; kunt u mij het aantal computers dat beschikbaar is voor studenten in Xplora vermelden?

Bron: http://punt.avans.nl/2016/02/slechts-24-computers-maar-wel-koe-en-kipcaravan-in-nieuw-xplora/

Antwoord: In Xplora staan minimaal 38 vaste PC’s opgesteld. Daarnaast is vrijwel iedere werkplek geschikt om met een laptop te werken. Het ontwerp en de inrichting van Xplora en de voorzieningen, zijn samen met de verschillende klankbordgroepen (docenten, studenten en ervaringsdeskundigen vanuit Xplora) tot stand gekomen. In de huidige inrichting van Xplora staan meer vaste PC’s opgesteld, maar deze worden structureel aan de kant geschoven omdat men op een laptop aan het werken is.

3. Wat gaat de AVANS hogeschool doen om de toegankelijkheid van Xplora te waarborgen  voor studenten welke niet beschikken over een laptop of tablet?

Antwoord: Als in een later stadium blijkt dat het aantal vaste PC’s te laag is, kan dit eventueel uitgebreid worden.

4. In het BD van 5 oktober 2015 werd bekend gemaakt dat een Starbucks vestiging mogelijk plaats zal nemen in de AVANS hogeschool locOnderwijsboulevard. Kunt u de komst van  een starbucks vestiging bevestigen?

Bron: http://www.bd.nl/regio/den-bosch-e-o/s-hertogenbosch/avans-aan-bossche-onderwijsboulevard-voor-26-6-miljoen-op-de-schop-1.5305883

Antwoord: –> Ja, er komt een Starbucks.

De AVANS heeft grote plannen op het gebied van duurzaamheid, zo is te zien aan de certificering van AISHE,dit is tevens terug te lezen in het beleidsplan ambitie 2020.
Starbucks scoort slecht op de punten duurzaamheid; score D op schaal van A t/m E   ( http://rankabrand.nl/koffie-merken/Starbucks ), daarnaast lopen er diverse onderzoeken naar belastingontduiking door de koffiegigant, dit getuigt niet van een verantwoorde manier van sociaal-maatschappelijk ondernemen.

5. Vindt de AVANS Hogeschool het van belang dat het principe ‘practise what you preach’ ook geldt op het gebied van het duurzaamheidsbeleid?

Antwoord:  –> Ja dat is van belang. Het is echter zo dat dit waar mogelijk wordt gedaan. In het geval van Starbucks: dit concept wordt onder de vlag van onze huidige leverancier gevoerd. Hiermee zijn contractuele afspraken die we doorvoeren tot einde contract. Met een nieuwe aanbesteding voor catering/koffie wordt gekeken welke uitvraag en leveranciers passen binnen het duurzaamheidsbeleid.

6. Als u vraag 4 & 5 bevestigend heeft beantwoord; Bent u ook van mening dat de komst van een Starbucks niet in lijn is met het ingezette duurzaamheidsbeleid en de toekomstvisie van AVANS en kunt u dit onderbouwen? Welke actie gaat u hierop ondernemen?

Antwoord: –> zie vraag 4

Bij voorbaat dank ik u voor de beantwoording van mijn vragen.

Met vriendelijke groet,
Bas van der Voort
Student Bestuurskunde & Overheidsmanagement
AVANS Hogeschool ‘s-Hertogenbosch      

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments