Besef dat alles op deze aarde een gift is,

Een geschenk dat ons in weze niet toebehoort.

Wat valt er dan te hebben, te graaien, en te stelen?

RISHI PATANJALI