SamenLoop voor hoop schrappen?

met Geen reacties

De SamenLoop voor Hoop is een indrukwekkend 24-uurs wandelevenement van KWF Kankerbestrijding. Deelnemers halen al wandelend geld op voor KWF Kankerbestrijding. Maar dat is niet het belangrijkste doel van het evenement, dat is namelijk kanker bespreekbaar maken en gemeenschappen mobiliseren in de strijd tegen kanker. Elk evenement heeft een aantal vaste onderdelen, zo zijn de survivors (ex-kankerpatienten en hun naasten) de eregasten van het evenement. Zij worden 24 uur lang in de watten gelegd en zijn het symbool dat onderzoek naar kanker werkt. Een ander vast onderdeel van de SamenLoop voor Hoop is de kaarsenceremonie. Tijdens deze ceremonie wordt stilgestaan bij de personen die helaas niet meer beter konden worden. De gehele wandelroute wordt verlicht met kaarsen, veel van de kaarsen staan in kaarsenzakken waar een persoonlijke tekst is opgeschreven. Een indrukwekkende ceremonie waarbij we herdenken en met de neus op de feiten gedrukt worden: 1 op de 3 personen in Nederland krijgt kanker en teveel mensen overlijden hieraan, actie is nodig! Het evenement heeft een laagdrempelig braderie achtig karakter. Zo heeft elke team een stand waar op allerlei creatieve manieren geld proberen in te zamelen voor het goede doel. Daarnaast zijn er diverse liveoptredens en is er natuurlijk (rookvrije) horeca aanwezig. Gezellig dus!

Een deel van het team ‘Beste beentje Voor(t)

De SamenLoop voor Hoop werd meer dan 10 jaar geleden naar Nederland gehaald. In Amerika is het concept, onder de naam ‘Relay for Life’ ontstaan. Zelf ben ik al meer dan 10 jaar vrijwilliger bij diverse Samenlopen. Ik heb destijds de Amerikaanse delegatie in Nederland mogen ontvangen en heb van hen geleerd wat het succes en het belang van de SamenLoop is. In die 10 jaar tijd als vrijwilligers bezocht ik diverse lokale SamenLooporganisaties: van Ferwerderadiel tot Roermond en van Helmond tot Alphen a/d Rijn. Natuurlijk was ik er ook tweemaal bij in mijn eigen gemeente: Oss. Des te meer geschokt was ik toen KWF Kankerbestrijding aankondigde te stoppen met de SamenLoop voor Hoop. Argument: doorlopende kosten, dalende inkomsten en het niet kunnen organiseren van de SamenLoop vanwege de coronamaatregelen. Dit roept vragen op. Na mijn oproep op sociale media om in gesprek te gaan met KWF Kankerbestrijding kan ik nu melden dat het gesprek heeft plaatsgevonden.
Uitleg KWF Kankerbestrijding
KWF Kankerbestrijding geeft zelf aan dit besluit enorm te betreuren, maar niet anders te kunnen. De kosten van het evenement lopen immers gewoon door. De grootste doorlopende kosten zijn: licentie (concept & naamgeving) en het registratiesysteem voor teams en financien. Omdat er meer dan twee jaar geen SamenLopen gehouden kunnen worden als gevolg van de coronamaatregelen komen er ook geen inkomsten binnen. Daarnaast heeft KWF Kankerbestrijding sowieso te maken met een forste terugval in donaties. Iets wat je overigs in de gehele goedendoelensector merkt. KWF is een van de meest efficiënte organisaties in Nederland, wat wil zeggen dat zij van elke euro 83 cent besteden aan haar kerndoelen en een overhead hanteren van maximaal 17 cent. Het is dus begrijpelijk dat KWF in tijden van teruglopende inkomsten kritisch kijkt naar de uitgaven. De toekomst is daarnaast uiterst onzeker. Het is immers volstrekt onduidelijk wanneer massale evenementen zoals de SamenLoop voor Hoop weer plaats kunnen vinden. Daarom besluit KWF nu om te stoppen met de SamenLopen.

Ik deelde mijn verhaal tijdens de SamenLoop voor Hoop. ”Omdat ik het levende bewijs ben dat onderzoek naar kanker werkt”

Is er dan geen alternatief?
Laat ik voorop stellen dat ik het goed vind dat er zo kritisch gekeken wordt naar de uitgaven. Die uitgaven moeten immers wel in balans blijven. Dat KWF dus ingrijpt snap ik. Wat ik echter niet begrijp is dat dit besluit zo definitief is. Daarmee doe je lokale organisaties, deelnemers en gemeenschappen tekort. Het feit dat er de afgelopen tientallen jaren steeds meer lokale organisaties kwamen die zeiden: dit gaan wij ook in onze gemeente organiseren! Geeft toch aan dat er wel degelijk een behoefte is. Ik stel dan ook voor dat KWF Kankerbestrijding haar standpunt herziet. Maak er een voorgenomen besluit van. Je kan er immers als organisatie ook voor kiezen om 3 jaar lang geen SamenLopen te organiseren totdat er meer duidelijkheid is wat wel en wat niet kan. Bespreek met de Amerikanen dat er drie jaar lang geen SamenLopen georganiseerd worden en kom overeen dat er zolang ook geen kosten voor licentie in rekening gebracht worden. De Amerikanen zullen dit ongetwijfeld liever hebben dan een definitieve stop. De systemen voor registratie en financien kunnen wellicht uit te lucht gehaald worden. Waarom iets onderhouden wat toch niet gebruikt wordt? Bekijk vervolgens over een aantal jaar welke mogelijkheden er zijn met betrekking tot het huidige systeem. Zo kunnen de kosten de komende jaren gedrukt worden. Wanneer de samenleving meer perspectief heeft tot het organiseren van een SamenLoop kan de handschoen opnieuw opgepakt worden. KWF gaat de contouren van dit voorstel intern bespreken en komt hier met een inhoudelijk reactie op terug. Uiteraard hoop ik dat de landelijke KWF organisatie terugkomt op het eerder genomen besluit. Dat doet immers recht aan de andere belangrijke taak die KWF heeft: kanker bespreekbaar maken, voorlichting en preventie. Tot slot doet men op deze wijze ook recht aan donateurs en lokale SamenLoop organisaties.

 

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments