Help mee: strijd tegen kanker

with Geen reacties

”Ik ben het levende bewijs dat onderzoek naar kanker werkt”. Daarom loopt ons team 24 uur lang mee met de SamenLoop voor Hoop in #Oss om geld op te halen voor KWF Kankerbestrijding. Ik heb persoonlijk ondervonden hoe belangrijk goede … Read More

SP stelt vragen over inburgeringstrajecten

with Geen reacties

SP stelt schriftelijke vragen over inburgeringstrajecten in Oss. kwaliteit en toegankelijkheid boven marktwerking. Er komt een nieuwe inburgeringswet op ons af, een wet die meer mogelijkheden geeft aan gemeenten om invulling te geven aan het inburgeringstraject. Nu is het zo … Read More

lokaal investeren, zeggenschap houden en aanspreekbaar zijn! #Brandweer

with Geen reacties

? De #SP wil publieke voorzieningen zo lokaal mogelijk organiseren, dicht bij onze inwoners, midden in de samenleving. Daarom stemmen wij tegen de overdracht van brandweerkazernes naar de veiligheidsregio. Wij willen lokaal investeren, zeggenschap houden en aanspreekbaar zijn! — Bas … Read More

De bus van ’t Wild

with Geen reacties

Vandaag besteedde Mari van Rossem in zijn Brabants Dagblad column aandacht aan ‘de bus’ in ’t Wild. Zijn bijdrage is terecht prikkelend, precies zoals een column hoort te zijn. Een aantal bewoners komt aan het woord: ‘politieke praatjes’ noemt een inwoner … Read More

1 2 3 4 5 39