Behandel verenigingen gelijkwaardig

met Geen reacties

Op 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgeheven, om op te gaan in de gemeente Oss. Dat is inmiddels meer dan 7 jaar geleden. In de voormalige gemeente Lith werden sommige zaken anders geregeld, beoordeeld en gewaardeerd dan in de gemeente Oss. Nu we echter èèn gemeente zijn geworden moest het een en ander aangepast worden, oftewel: het beleid moest worden geharmoniseerd. De SP begrijpt dat dit niet van de een op de andere dag geregeld kan worden. Toch is er zeven jaar  na dato een opmerkelijk verschil tussen Oss en het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Dit verschil zit ‘m bijvoorbeeld in de basissubsidie voor fanfares en harmonieën. Verenigingen ontvangen twee soorten subsidie: het eerste deel (60%) betreft de subsidie voor jeugdleden, het tweede deel (40%) betreft de basissubsidie.

Het probleem spitst zich tot de basissubsidie. De basissubsidie in Lith lag lager dan de huidige Osse standaard. Nu wij een gemeente zijn verwacht je dat de basissubsidie voor harmonieën en fanfares ook eenzelfde bedrag is. Toch is dit niet het geval. Maar voorzitter, waarom ontvangt de Lithse fanfare een fors lager bedrag dan haar Osse collega’s? Het kan toch niet zo zijn dat wij de Lithse gemeenschap financieel achterstellen, terwijl zij gewoon onderdeel zijn van dezelfde gemeente? Zij hebben de zelfde rechten en plichten als al onze andere inwoners. Het financieel achterstellen van fanfare sint Lambertus is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De SP vindt dit niet uit te leggen.

Voorzitter, in antwood op de artikel 41 vragen van de SP over gelijke behandeling verenigingen voormalige gemeente Lith  probeert het college de achterstelling uit te leggen:

CITAAT: ”Na de herindeling was het doel organisaties er niet op achteruit te laten gaan. (..) De hoeveelheid subsidie die de gemeente beschikbaar stelt is historisch ontstaan.” EINDE CITAAT

Voorzitter. In onze subsidieverordening is inderdaad opgenomen dat de hoogte van de basissubsidie een historische grondslag kent. Dat is ook prima. Dit geeft verenigingen een redelijk constante subsidiebijdrage waardoor zij weten waar ze aan toe zijn. Ook voor de gemeente is dit een argument om te komen tot stabiele uitgaven.

Maar voorzitter, in ons subsidiebeleid is geen rekening gehouden met herindelingsverschillen, anders dan dat verenigingen er niet op achteruit mogen gaan. Door uit te gaan van historische kosten en dit zo strikt te hanteren als nu het geval is, wordt het beleid onvoldoende geharmoniseerd. Het gevolg is dat sint Lambertus uit Lith financieel wordt achtergesteld op Osse collega’s. Er wordt niet op inhoudelijke gronden een onderscheidt gemaakt in de hoogte van de basissubsidie, maar op basis van historische kosten. Dat is kwalijk en – ik noem het nogmaals – strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Onaanvaardbaar wat de SP betreft.

De fanfare is bij de commissie bezwaarschriften geweest om dit aan te kaarten. De commissie heeft de bezwaren van de Lithse fanfare afgewezen. En terecht voorzitter! De commissie bezwaarschriften heeft immers de taak om besluiten en beleidsuitvoering te toetsen aan het vastgestelde beleid. En als dit het vastgestelde beleid is, dan trekt de fanfare logischerwijs aan het kortste eind. De SP stelt dan ook dat er sprake is van een weeffout in het huidige subsidiebeleid. Een weeffout die pas merkbaar wordt na een herindeling waarbij de subsidieverschillen tussen gemeenten groot waren. Het college gaat niet in op de stelling dat er sprake is van een weeffout en verwijst naar de bezwarencommissie. Door enkel te verwijzen naar de commissie wordt geen recht gedaan aan de inhoudelijke bezwaren van fanfare sint Lambertus. Wij zijn dan ook teleurgesteld in de houding van het college. Maar een houding kan veranderen, en een oplossing is nog steeds mogelijk. De SP wil zich niet bemoeien met individuele geschillen tussen verenigingen en gemeenten, wij doen niet aan clientisme, maar wanneer een verschil ontstaat door een fout in het gemeentelijk beleid, dan dient deze fout zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Het blijkt ook nog eens dat deze problemen spelen bij de verenigingen uit Macharen (0,5) en Demen (0,25). De SP pleit dan ook voor het herstellen van deze weeffout, het wordt tijd dat de Lithse fanfare dezelfde waardering krijgt als haar Osse collega’s. Na 7 jaar achterstelling hebben zij dit meer dan verdient.

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments