De aanhouder wint

met Geen reacties

Al enkele jaren pleit een groot gedeelte van de inwoners uit Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) voor investeringen in de grootste kern, Overlangel. Die investeringen zijn broodnodig. Na het afbranden van de Petjesbar (die fungeerde als ontmoetingsruimte) hebben de drie dorpen geen gemeenschapsruimte meer. Verenigingen stonden letterlijk op straat. De noodaccommodatie biedt momenteel een tijdelijk onderkomen zodat het verenigingswerk door kan gaan. Daarnaast behoeft voetbalvereniging OKSV dringend aandacht, de twee accommodaties van de club zijn afgeschreven en voldoen allang niet meer aan de huidige eisen.

Een grote groep inwoners en verenigingen is verenigd in een klankbordgroep. Deze klankbordgroep is in het leven geroepen om bovenstaande problematiek te bespreken met betrokken partijen, waaronder de gemeente Oss. De gemeenschap pleit, bij monde van de klankbordgroep, voor het centraliseren van de voorzieningen op één locatie. Dit houdt in dat op de huidige hoofdlocatie van OKSV een nieuwe sportaccommodatie gebouwd wordt, met een iets grotere kantine. Deze kantine+ zal gaan fungeren als ontmoetingsruimte voor de NOK-gemeenschap. De klankbordgroep pleit nadrukkelijk voor een kantine+, dus niet voor een grote Multifunctionele Accommodatie (MFA). Dergelijke grootschalige accommodaties kampen namelijk nogal eens met exploitatieproblemen. Kleinschaligheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid staan centraal bij het voorstel.

De SP diende in het verleden meermaals raadsvoorstellen (moties) in om tot een gedragen oplossing te komen. Een oplossing die recht doet aan de inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent, maar ook recht doet aan het gemeentelijk beleid. Ondertussen sprak de klankbordgroep met de gemeente Oss over diverse mogelijke oplossingen. Helaas zonder concreet resultaat. Op verzoek van de klankbordgroep en met medewerking van de gemeente Oss werd een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar diverse toekomstperspectieven voor sport en ontmoeten in Overlangel. Dit rapport dateert uit mei 2018. De SP wist van het bestaan van dit rapport af, maar wilde het proces (de gesprekken tussen de gemeente Oss en de klankbordgroep) niet verstoren. Toen uiteindelijk bleek dat er vanuit het Osse gemeentebestuur (VDG, CDA, VVD, Beter Oss) geen beweging kwam, kwam de SP in actie.

De SP vroeg schriftelijk om openbaarmaking van het rapport. Diverse andere politieke partijen stelde mondelinge vragen over de kwestie. Het rapport bleef uit. Maar waarom dan? In het rapport worden verschillende scenario’s doorgerekend: essentiële informatie voor inwoners, betrokken partijen, maar ook voor de politiek. Voor het nemen van een goed politiek besluit is immers wel alle informatie nodig. Inmiddels had de SP, buiten het college om, kennis genomen van de inhoud van het rapport. En ik kan u vertellen: het is verrekte lastig om met andere politieke partijen te praten over een voorstel, als zij niet beschikken over dezelfde informatie. Het zet enkele partijen op voorsprong en anderen op achterstand. Maar dat is niet het grootste probleem; het gaat erom dat de inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent recht hebben op duidelijkheid, recht hebben op een goed besluit en recht hebben om vooruit te kunnen kijken.

Tijdens de laatste vergadering voor de vakantie (het reces) werd op initiatief van de SP en het CDA, in samenwerking met D66 en GL een motie ingediend. Een motie die een oplossing voor NOK moet forceren. De motie riep op om extra geld vrij te maken zodat de aangepaste plannen verder ontwikkeld kunnen worden. De klankbordgroep had in de tussentijd immers niet stil gezeten. Een van de scenario’s uit dit geheime rapport heeft men ondertussen verder doorontwikkeld naar een gedragen scenario. Verenigingen ondertekenden samen een overeenkomst waarin staat dat zij zorg dragen voor een duurzame sluitende exploitatie.

Een van de scenario’s uit het geheime rapport heeft de klankbordgroep dus doorontwikkeld. Daarnaast nemen verenigingen verantwoordelijkheid voor de exploitatie van de nieuwe gemeenschapsruimte (kantine+). Er komt nu eindelijk zicht op een volgende stap voor de NOK-gemeenschap. Uiteraard is het uitgewerkte scenario nog niet perfect. Het moet nog omgezet worden naar een concreet plan. De SP grijpt deze doorontwikkeling aan om met alle belanghebbende te werken aan de uitwerking hiervan. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering kwamen SP, CDA, D66 en GL zodoende met een voorstel om deze doorontwikkeling te kunnen realiseren.

Idealiter had het Osse gemeentebestuur dit rapport vooraf openbaar gemaakt. Maar helaas weigerde men dit te doen. Daardoor heb ik namens de SP tijdens het debat verschillende scenario’s uit het rapport toegelicht en nogmaals geëist dat het rapport openbaar gemaakt moet worden. Uiteindelijk werd het voorstel aangenomen en heeft het college het rapport openbaar gemaakt.

De SP is blij dat er nu een doorbraak geforceerd is. Samen met de inwoners uit Neerloon, Overlangel en Keent kan er nu gewerkt worden aan het concretiseren van het scenario, waarbij alle voors en tegens afgewogen worden. De SP vindt het nog steeds onbegrijpelijk dat het rapport bewust zo lang in de lade gehouden is. Waarom het college dit gedaan heeft blijft gissen. Ze moet hier geen gewoonte van maken. Laten we nu vooral vooruitkijken. De SP heeft alle energie om weer te beginnen: 5 september staat de eerste vergadering op de planning!

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments