Één lokaal referendum voor Neerloon, Overlangel en Keent

met Geen reacties

De gemeenschap van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) is al enkele jaren bezig met de plannen op het gebied van sport & ontmoeten. De SP is van mening dat de NOK-gemeenschap recht heeft op investeringen in sport & ontmoeten. De aangenomen motie, waar de SP mede indiener van was, maakt extra budget vrij en onderstreept het belang van de leefbaarheidsplannen. Uitgangspunt van de motie is dat er gestreefd wordt naar een zo groot mogelijk draagvlak onder de NOK-bevolking en dat de plannen binnen het totaalbudget passen.

Er zijn diverse overlegtafels waar de gemeenschap in vertegenwoordigd is:  Dorpsraad Herpen, de Klankbordgroep, Parochie joh. De Doper en de locatieraad Neerloon-Overlangel-Keent. Het is goed dat de gemeenschap zich in diverse verbanden heeft verenigd. Toch bereiken ons de laatste tijd berichten dat overeenstemming over de locatiekeuze voor sport & ontmoeten niet binnen handbereik is. Het gevolg is dat de verhoudingen tussen partijen en inwoners soms op de proef gesteld worden. De SP vindt het belangrijk dat alle inwoners uit NOK, zowel voor- als tegenstanders van diverse locaties, in de gelegenheid gesteld moeten worden om zonder last of ruggenspraak hun stem te laten horen. Om hier concreet vorm aan te geven stelt de SP het volgende vijf-stappenplan voor:

  1. Gemeente Oss voert gesprekken met de bovengenoemde partijen om gezamenlijk te komen tot de opzet van een locatiestudie voor sport & ontmoeten in Overlangel.
  2. De locatiestudie onderzoekt – binnen de door de raad meegegeven financiële kaders – verschillende locaties en scenario’s voor sport & ontmoeten in Overlangel.
  3. De uitkomst van deze locatiestudie wordt openbaar gemaakt en actief onder de aandacht gebracht van de inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent. De betrokken partijen worden in de gelegenheid gesteld tot het geven van een reactie en het kiezen van een voorkeursscenario.
  4. De gemeente Oss organiseert een lokaal referendum in Neerloon, Overlangel en Keent waar de opties voor sport & ontmoeten aan de bevolking worden voorgelegd. Hierdoor is elke inwoner in staat om zonder last of ruggenspraak zijn of haar stem te laten horen.
  5. De uitslag van het referendum wordt aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming.

‘’Inwoners zijn vaak prima in staat om beslissingen te nemen over hun eigen leefomgeving. De gemeente geeft vooraf duidelijke financiële kaders mee, waardoor financiële verassingen uitblijven. Het is tijd dat alle inwoners van de NOK-gemeenschap zich uit kunnen spreken over hun eigen toekomst. Een referendum biedt hier een goede oplossing’’. – SP-raadslid Bas van der Voort

De SP vindt lokale democratie van groot belang. Zeker als het gaat over de leefbaarheid van dorpen, buurten en wijken is het van belang dat inwoners zich uit kunnen spreken over hun eigen toekomstplannen.

Bron: Brabants Dagblad, 3 december 2019

 

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments