Kabinet verergert crisis, 60% er op achter uit.

met Geen reacties

rutte markHet moet eerlijker
Mark Rutte en Diederik Samson regeren samen nu al 1 jaar. Met de slogan ”Het moet Eerlijker” haalde de PvdA 38 zetels in de Tweede Kamer, de VVD deed het beter en haalde er zelfs 41. Na weken van onderhandelen, of beter gezegd koehandelen werd er een akkoord gesloten. Het Poldermodel werd overboord gegooid, Nederland zat immers niet te wachten op weken van onderhandelen, het is crisis en er is behoefte aan een snelle reactie. Dus in plaats van een samenhangend beleid te vormen tussen twee partijen, besloten de VVD en de PvdA simpelweg standpunten uit te wisselen. Het resultaat was dat het Kabinet snel geformeerd was, maar de plannen waren alles behalve samenhangend.  De slogan van het kabinet kreeg de naam; ”bruggen slaan”, maar voor de meeste burgers lijkt dit inmiddels een brug te ver.

Vertrouwen weg, burgers boos.
Inmiddels zijn we 1 jaar later, en is Nederland sterker uit de crisis gekomen? Nee. De werkeloosheid is gestegen naar een recordhoogte van 8,7%, ter vergelijking: vorig jaar zat 6,5% van de Nederlanders zonder baan. Ook de koopkracht holt achteruit, huishoudens hebben steeds minder te besteden en gaan dus bezuinigen op de uitgaven. Dat is dan weer schadelijk voor de Nederlandse economie. Hoe komt dit nu toch allemaal? Het antwoord is simpel, dit kabinet bezuinigt te hard. Burgers worden van alle kanten geplukt, de accijnzen stijgen, het BTW tarief is verhoogd, de uitkeringen zijn versoberd en ga zo maar door. Er wordt hard bezuinigd op de burgers en de sociale voorzieningen, onder het mom van ”eigen verantwoordelijkheid” worden deze maatregelen er door heen gedrukt. Door deze forse bezuinigingen worden mensen onzeker, over hun baan, hun inkomen en hun eigen financiële situatie, met als logisch gevolg dat mensen nog voorzichtiger gaan doen met hun uitgaven. Als reactie hierop bezuinigt het kabinet wederom en zo is het cirkeltje rondt. Nederland wordt kapot bezuinigd.

Inmiddels is de onvrede in de Nederlandse samenleving groot. Ruim 80% van de Nederlanders denkt dat het regeringsbeleid de economische crisis alleen maar erger maakt, dit blijkt uit een peiling van Ipsos. Dit is een algeheel beeld, onder alle partijen.
Van de PvdA kiezers is 89% negatief over het huidige beleid, wat wil je ook anders? Het is er niet bepaald eerlijker op geworden.
Ook bij de VVD zijn ze erg ontevreden, 70% staat niet positief tegenover kabinet Rutte II. Het vertrouwen in de leiders is ook enorm laag, slechts 9% heeft vertrouwen in Mark Rutte, Diederik Samsom komt er nog beroerder vanaf: 2% van de Nederlandse bevolking heeft vertrouwen dat hij Nederland uit de crisis kan helpen.

De oplossing
Als je ergens tegen bent, ben je ook altijd ergens voor. Ook de SP wil bezuinigen, maar dan wel verantwoord. Regeren is meer dan boekhouden. De SP pleit voor een investeringsagenda. In tijden van crisis moet de overheid krachtig optreden, burgers vertrouwen en hoop bieden in de toekomst. De SP kiest er niet voor om alles op de burgers af te schuiven, maar om samen met iedereen in dit land er wat van te maken. We moeten sproeien om te groeien, investeer om werkgelegenheid te stimuleren, faillissementen te voorkomen en huishoudens de stabiliteit en zekerheid te bieden waar zo’n grote behoefte aan is. De SP werkt ook aan de uitgavenkant en zorgt dat er op een verantwoorde manier bezuinigd wordt: Koop geen dure JSF-gevechtsvliegtuigen waar geen vijand voor te vinden is, zorg dat de bonussen in de publieke sector aangepakt worden. Maak verantwoorde keuzes! De SP wil ook aan de 3% norm van Brussel voldoen, maar we moeten ons daar niet op blind staren. Beter een paar jaar langer over de bezuinigingstaak doen en de lasten zo eerlijk mogelijk verdelen, dan als een boekhouder gaan strepen en de kloof tussen arm en rijk verder laten vergroten. De SP kiest voor een menswaardige, gelijkwaardige en solidaire samenleving en zo gaat ze de crisis te lijf!rutte mark

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments