Ook in 2023 actief voor een menselijker en socialer Oss.

met Geen reacties

In 2022 heeft de SP veel kunnen beteken voor onze inwoners. Samen met hen hebben we diverse acties op touw gezet om Oss en haar kernen menselijker en socialer te maken. Denk bijvoorbeeld aan het oprichten van het eerste zorgbuurthuis in Nederland. Collega raadslid Marie-Therese Janssen heeft hier samen met inwoners en ondernemer Ton Kemkens veel tijd en energie in gestoken. Maar in 2023 gaat het open: een plek waar zorg, ontmoeten en vrije tijd dichtbij in de buurt plaats kunnen vinden. De SP heeft ook werk gemaakt van goede bereikbaarheid in onze gemeente. Denk aan de vijf veerponten van de Maasveren. Samen met de schippers en de vakbond voerde we actie voor het behoud van de CAO en pleitte we voor de instandhouding van de veren. Ook kwamen we op voor diverse busverbindingen in Oss en de (kleine) kernen. Onder leiding van SP-raadslid Leroy Vossenberg werd tijdens de kermis actie gevoerd voor het terugkeren van de kermisfeesten in Oss. Duizenden mensen ondertekende de steunverklaring, met als doel: kermisfeesten voor Oss die rekening houden met de centrumbewoners. Samen met raadslid Marie-France maakten we ons sterk voor het verduurzamen van het Clarissenklooster in Megen. Heel Megen kwam in beweging om de steunkaarten te tekenen. De actie werd succesvol afgesloten met een gemeentelijke lening en provinciale subsidie voor de Clarissen. Keer op keer hebben we voorstellen in de gemeenteraad ingediend om een einde te maken aan armoede. Met de stijgende prijzen komen steeds meer inwoners in de problemen. Politiek is keuzes maken, de SP kiest er daarom voor om meer inwoners in aanmerking te laten komen voor hulp en ondersteuning vanuit de gemeente. Zo pakken we armoede aan en blijft maatwerk mogelijk. In 2022 zijn we ook druk bezig geweest met de huizenmarkt, of beter gezegd; de volkshuisvesting. We pakken huisjesmelkers aan en willen dat er minimaal 30% sociale huurwoningen en 20% betaalbare koopwoningen gebouwd worden. Zo zorgen we voor een betere doorstroming en vergoten we het woningaanbod. Het uitbuiten van arbeidsmigranten bestraffen we en we gaan respectvol met vluchtelingen om. Oss is verstandig en gastvrij. Ik kan nog veel meer opnoemen waar we ons voor ingezet hebben. De SP-fractie in Oss heeft samen met inwoners en organisaties een verschil gemaakt in 2022. Wil je weten wat we nog meer gedaan hebben? Het jaar 2022 in foto’s kun je hier terug zien. Ook in 2023 blijven we ons inzetten voor een menselijker en socialer Oss!

Heb je een klacht, idee of compliment? Ik kom graag in contact! Dat kan per e-mail: b.van.der.voort [at] oss.nl of via de social media.


Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments