Osse lening voor Zusters Clarissen

met Geen reacties

Het Clarissenklooster in Megen is het oudste nog bewoonde Clarissenklooster van Nederland. Al meer dan 300 jaar zijn de zusters actief en dragen op tal van manieren bij aan de samenleving. Ze weten zich door verandering van tijden aan te passen, zonder het contemplatieve karakter te verliezen.

Samen met diverse partners wensen de Zusters de activiteiten en kloostergemeenschap te bestendigen voor de toekomst. Daar zijn alle partijen voor nodig. De gemeente Oss leek een terugtrekkende beweging te maken, maar dankzij de gezamenlijke kaartenactie van de Zusters en de SP, zit de gemeente weer aan tafel. Dat blijkt ook uit voorliggend voorstel. De SP ziet dit als een positieve ontwikkeling.

Samen met de zusters werden de honderden kaarten overhandigd aan verantwoordelijk wethouder van den Bergh.

Het voorliggende raadsvoorstel is genuanceerd en dat doet recht aan alle partijen. Zoals het er nu naar uit ziet gaan de zusters €19.000,- per jaar betalen in de vorm van het leveren van een maatschappelijke bijdrage. Op deze manier lost men de lening van €275.000,- af. De invulling van deze maatschappelijke bijdrage is nog niet tot op de punt komma nauwkeurig ingevuld, echter dit is volgens de SP geen probleem. Op deze manier houd je immers de mogelijkheid om ook in de toekomst aanpassingen te doen als de omstandigheden daar om vragen.

Het Verdihuis, Thuis in Oss en de gemeente Oss hebben al meerdere gesprekken gevoerd over de invulling van die maatschappelijke bijdrage. De (on)mogelijkheden van het gebouw nemen daarin een nadrukkelijke plek in, maar de SP vraagt ook aandacht voor het contemplatieve karakter van het klooster. Thuis in Oss heeft geconcludeerd dat vluchtelingenopvang niet mogelijk is in het gebouw en het Verdihuis constateert dat crisisopvang niet wenselijk is op deze locatie. De SP is echter blij te horen dat de Zusters hebben aangegeven om voornamelijk naar de mogelijkheden te kijken en niet naar wat niet kan. Mogelijkheden liggen onder andere op het gebied van educatie (denk aan kookworkshops, een voedselbos en eventueel gastlessen op scholen). Maar ook voor personen die zoeken naar een ‘sabbat’ of ‘sabbatical’ zijn er mogelijkheden. De Zusters verkopen daarnaast diverse lokale producten die in samenwerking met een sociale werkplaats geproduceerd worden. Zo worden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook geholpen. Hartstikke relevant dus.

Samen met SP-collega Marie-France bracht ik meerdere bezoeken aan de Zusters om zo te horen wat er in de praktijk speelt.

Partijen die beargumenteren dat de scheiding tussen kerk en staat in het geding is, zitten er naast. De zusters worden immers niet gefinancierd omdat ze zusters zijn. Ze worden gefinancierd omdat ze maatschappelijke activiteiten ontplooien die nuttig zijn voor de gemeenschap. Toevallig wonen ze in een monumentaal en beeldbepalend klooster in onze gemeente en betreft het inderdaad een religieuze orde. De gemeente financiert echter geen evangeliserende activiteiten, maar enkel activiteiten die van maatschappelijk belang zijn voor (kwetsbare) inwoners van de gemeente Oss. Ook gaat het niet om de financiering van een Rijksmonument. Daar zijn immers (Rijks)subsidieregelingen voor. Het staat de zusters echter vrij om de inkomsten te besteden aan onderhoud van het pand, iets wat ze overigens al meer dan 300 jaar zelf bekostigen.

Nieuwsbericht D-tv

Al met al is de SP tevreden met het voorliggende voorstel. Het biedt voldoende mogelijkheden om samen met diverse partijen te doen wat noodzakelijk en wenselijk is. Wij hebben er dan ook vertrouwen in dat het goed komt met de verdere invulling van maatschappelijke activiteiten. Verder vindt de SP het logisch dat het klooster als onderpand dient, indien de zusters besluiten binnen 20 jaar zich ergens anders te vestigen. Zo loopt de gemeente ook geen financieel risico en daarmee is dit een verantwoorde lening. Tot slot investeert de gemeente Oss in totaal €275.000,- in 20 jaar, maar hierdoor haalt zij wel ruim 2 miljoen euro binnen de gemeentegrenzen. De KNR en de Provincie Noord-Brabant stellen immers als eis dat de gemeente Oss ook meedoet. Deze unieke situatie maakt het dat de gemeente Oss met een lening van €275.000 in totaal €2.000.000 binnen haalt. Ook vanuit dit oogpunt maakt deze unieke kans het tot een goede investering.

Bekijk hieronder de inbreng van de Osse politieke partijen over dit onderwerp:


Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments