Rapport over Neerloon, Overlangel en Keent moet openbaar

met Geen reacties

De inwoners van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) zijn al enkele jaren bezig om een fatsoenlijke voorziening te krijgen voor sport en ontmoeten. Nu blijkt er al ruim een jaar een rapport te liggen over de verschillende mogelijkheden voor deze nieuwe voorziening. Tijd om dit rapport openbaar te maken, daarom heb ik het volgende aan het college geschreven:


Art. 41-vragen openbaarmaking onderzoek toekomstscenarios NOK

Geacht college,

Zoals u weet is de gemeenschap van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) al enige jaren met u in gesprek over de toekomstplannen op het gebied van ontmoeten en sport. Vanuit de NOK-gemeenschap zijn verenigingen en inwoners georganiseerd in de klankbordgroep NOK. Daarnaast is de dorpsraad betrokken bij dit proces. Sinds februari 2016 is, na agendering door de SP, dit onderwerp op de politieke agenda gezet. De afgelopen jaren is er op verschillende niveaus gesprokken over de toekomst van ontmoeten en sport in NOK. De wens van de gemeenschap om sport en ontmoeten te centraliseren op een locatie binnen Overlangel was voor de klankbordgroep het uitgangspunt. Vanuit het college van B&W stuitte dit op (financiële) bezwaren. Politieke partijen, waaronder de SP, dienden in de gemeenteraad voorstellen in en de klankbordgroep en dorpsraad spraken met ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de gemeente Oss. Helaas hebben deze inspanningen niet tot een gedragen oplossing mogen leiden. De SP betreurt dit en wil een oplossing.

De afgelopen jaren gingen de gesprekken tussen de gemeenschap, de raadsfracties en het college van B&W steeds over verschillende toekomstscenario’s voor Neerloon, Overlangel en Keent. Op 4 juli wordt de kadernota behandeld en wordt de gemeenteraad gevraagd om een integrale afweging te maken in het (financiële)beleid. Dit is een mooie kans om tot een langverwachte oplossing voor de NOK-gemeenschap te komen.

De SP hecht er grote waarde aan dat alle partijen over dezelfde informatie beschikken om zo een gelijkwaardig en inhoudelijk gesprek met elkaar te kunnen voeren op 4 juli. De SP heeft vernomen dat het college al een jaar lang beschikt over een extern uitgevoerd onderzoek, inclusief rapport, waarin verschillende toekomstscenario’s op het gebied van ontmoeten en sport voor NOK, zijn beschreven en doorgerekend.

De SP stelt hierover de volgende vragen:

  1. Klopt het dat het college beschikt over een extern uitgevoerd rapport waarin diverse toekomstscenario’s voor NOK zijn beschreven en doorgerekend?
  2. Klopt het dat dit rapport al meer dan een jaar (mei 2018) oud is?
  3. Waarom heeft het college de gemeenteraad nooit, op welke wijze dan ook, geïnformeerd over dit rapport of over het proces dat in gang gezet is om diverse scenario’s te onderzoeken?
  4. De SP wil dat dit rapport voor 4 juli openbaar gemaakt wordt om zo alle betrokkenen te voorzien van dezelfde informatie. Indien het rapport de status ‘concept’ heeft pleit de SP ervoor om dit rapport in ‘concept status’ te delen met de betrokkenen. De SP ontvangt hierop graag een reactie van het college.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Namens de Socialistische Partij,

 

Bas van der Voort


In het nieuws:

DTV: SP Oss wil rapport NOK boven tafel

Kliknieuws: SP stelt vragen over onderzoeksrapport naar toekomstscenario’s voor Neerloon, Overlangel en Keent

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments