SP jongeren standpunten

met Geen reacties


Rood OssSP standpunten Jongeren

JEUGDZORG 
1. Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede professionele zorg als zij of hun ouders dat nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen.
2. We repareren zoveel mogelijk de landelijke bezuinigingen en geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg uitgegeven worden.

WERK / SCHOOL / STAGE
1. We zetten in op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Een (relevante) onderwijsdiploma biedt de meest effectieve bescherming tegen werkloosheid.
2. Samen met het onderwijs en bedrijfsleven zorgen we voor voldoende stageplaatsen en alternatieve leerwerkroutes voor jongeren tot 27 jaar waarvoor het reguliere beroepsonderwijs geen optie is.
3. Oss doet het goed wat betreft aanpak van voortijdig schoolverlaten. Maar alertheid blijft noodzakelijk om dit niveau vast te houden of liefst het voortijdig schoolverlaten nog verder terug te dringen. Samen met het onderwijs blijven we de schooluitval aanpakken: geen leerling gaat zonder startkwalificatie van school!
4. Mensen met een beperking zouden zo veel mogelijk aan de slag moeten bij gewone bedrijven. Maar wanneer dit niet lukt moet de gemeente juist de mensen met de grootste beperkingen helpen aan een baan in een beschermde werkomgeving.
5. De gemeente moet zich sterk maken voor meer banen, jongeren helpen bij het vinden van een opleiding of werk en lokale ondernemers steunen. Werk dient ook te lonen. Mensen hebben recht op een fatsoenlijk salaris.
6. We gaan met het voortgezet onderwijs in gesprek hoe we samen het tweetalig onderwijs, dat extra kosten met zich meebrengt ten opzichte van regulier onderwijs, ook toegankelijk kunnen maken voor kinderen uit minimagezinnen.

SPORT en CULTUUR
1. We bezuinigen niet op subsidies aan de Osse verenigingen.
2. We zetten middelen in ten behoeve van een Jeugdsportfonds en een Jeugdcultuurfonds, zodat sporten en cultuureducatie toegankelijker wordt voor kinderen uit minimagezinnen.
3. Gedwongen fusies tussen voetbalverenigingen sluiten we daarbij nadrukkelijk uit.
4. Het schoolzwemmen wordt weer ingevoerd. In een waterrijke gemeente als Oss mag geen leerling van de basisschool zonder een zwemdiploma.
5. Samenwerking komt in plaats van gedwongen samengaan .Gedwongen samengaan van Lievekamp en Groene Engel zoals het huidige gemeentebestuur wil, is een slecht plan. Deze instellingen hebben een totaal verschillende cultuur en programmering.
6. Huurtarieven van wijk- en dorpshuizen moeten betaalbaar zijn en blijven voor verenigingen. Dit is noodzakelijk voor het voortbestaan van verenigingen in een tijd van teruglopende sponsorinkomsten en lagere subsidies.

WONEN
1. Meer woningen voor jongeren. Er is nog steeds een tekort aan goede woningen voor jongeren. Er moet een speciaal actieplan jongerenhuisvesting komen. Het wonen in het centrum van Oss moet worden bevorderd.
2. De SP wil dat de gemeente afspraken maakt met BrabantWonen over de bouw van 300 woningen in de komende 4 jaar.
3. Ook Mooiland-Maasland moet meer aan de bak: ook hier moeten door de gemeente afspraken worden gemaakt voor de bouw van 100 woningen in de dorpen.

OPENBAAR VERVOER
1. Het openbaar vervoer moet overeind blijven. Een grote gemeente vraagt ook om goede bereikbaarheid. Dat betekent openbaar vervoer dat de hele stadsregio rond Oss bedient. Daarnaast is er speciale aandacht voor het openbaarvervoer naar de Osse kernen.

NATUUR & MILIEU
1. Zonne-energie heeft de toekomst en dient te worden gestimuleerd.
2. Er moet weer geïnvesteerd worden in het groen, de financiële crisis maakte bezuinigingen in het onderhoud van plantsoenen noodzakelijk, maar dat is doorgeslagen.
3.  Er moet een betere balans komen tussen de landbouw, de draagkracht van het milieu en gezondheid van omwonenden. Oss moet meer koersen op landbouw waarin streekproducten in combinatie met landschapsbeheer de toekomst hebben.

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments