SP komt op voor toegankelijkheid sportverenigingen

met Geen reacties

foto-raadBij sportclubs wordt hard gewerkt om de forse bezuinigingen van dit college (VDG, CDA, VVD) op te vangen.

De sportverenigingen zijn met diverse initiatieven gekomen om efficiënter te werken, zoals het beter benutten van de accommodaties en het verhogen van de eigen inkomsten. Vanuit de sportclubs ontvangt de SP steeds meer uitingen van zorg. Voor veel clubs is overleven alleen mogelijk door het verhogen van de contributie. Dit brengt de clubs in een negatieve spiraal. Het is de vraag of deze methode toekomstbestendig is: een hogere contributie zorgt immers voor een hogere drempel om lid te worden van de lokale sportvereniging.

De SP vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Lid zijn van een sportvereniging hoort daarbij en is tevens belangrijk voor de ontwikkeling- en gezondheid van kinderen. Verdere contributieverhogingen, als gevolg van de bezuinigingen, is voor de SP een groot punt van zorg.

Daarom stelt de SP de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van de sportclubs en de SP dat de opgelegde bezuinigingen niet haalbaar zijn? Zo ja, wat gaat het college daaraan doen?

2. Vindt het college dat het verhogen van de contributie slechts een verkeerde financiële oplossing is en dat deze maatregel drempelverhogend werkt? Zo ja, wat is volgens het college een betere oplossing?

3. Wil het college net zoals de SP de drempel om deel te kunnen nemen aan sportactiviteiten bij een vereniging verlagen? Zo ja, hoe gaat het college de sportverenigingen daarbij ondersteunen?

4. Is het college bereid om te bezuinigingen op de veldsport te herzien, zeker nu de sportverenigingen een maximale inspanning geleverd hebben en aangeven de bezuinigingen niet verder op te kunnen vangen, zonder de contributie enorm moeten te verhogen?

5. Wat gaat het college concreet doen om de toegankelijkheid van de sportverenigingen te waarborgen?


Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,
Bas van der Voort

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments