SP stelt vragen over inburgeringstrajecten

met Geen reacties

SP stelt schriftelijke vragen over inburgeringstrajecten in Oss.
kwaliteit en toegankelijkheid boven marktwerking.

Er komt een nieuwe inburgeringswet op ons af, een wet die meer mogelijkheden geeft aan gemeenten om invulling te geven aan het inburgeringstraject. Nu is het zo dat inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn voor hun inburgering: zij moeten zelf gaan ‘shoppen’ bij aanbieders. In de praktijk is dit voor inburgeraars erg lastig, zij zijn immers nog niet ingeburgerd en kennen de weg onvoldoende. In de meeste gevallen kiest de inburgeraar voor de goedkoopste optie, helaas bieden veel goedkope aanbieders weinig contacturen en weinig begeleiding. Dit gaat ten koste van de inburgeraar, omdat deze bijvoorbeeld minder goed de taal leert of zelfs langer over zijn inburgeringstraject doet. Dit veroorzaakt hoge kosten. Ook de samenleving is gebaat bij goede inburgering en taalbeheersing.

‘’Marktwerking in de inburgering heeft wat de SP betreft gefaald. Het heeft de kwaliteit en toegankelijkheid verslechterd. Haal die marktwerking eruit, daar winnen inburgeraars én Ossenaren mee.’’ – Bas van der Voort, SP raadslid Oss

De marktwerking in de inburgering heeft wat de SP betreft gefaald. De nieuwe inburgeringswet gaat in 2021 in. In 2019 en 2020 wordt er al 20 miljoen euro per jaar over de Nederlandse gemeenten verdeelt. De SP wil weten hoe dit geld in Oss uitgegeven wordt. Daarnaast wil de SP dat marktwerking zoveel mogelijk uit het inburgeringstraject gehaald wordt, zo kan de gemeente Oss beter sturen op de kwaliteit en toegankelijkheid van de inburgeringstrajecten. Dit komt ten goede aan inburgeraars én Ossenaren. De SP stelt daarom zeven vragen aan het gemeentebestuur om hierover meer duidelijkheid te krijgen, daarnaast vraagt de SP om de marktwerking uit het inburgeringstraject te halen.

Schriftelijke vragen SP over inburgeringstrajecten in Oss

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments