SP: Stop met sporten op kunstgrasvelden: voorkomen is beter dan genezen

met Geen reacties


  
Op zondag 27 november 2016 werd bekend gemaakt dat op 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Diverse wetenschappers adviseren nu om geen onnodig gezondheidsrisico te lopen, omdat niet gesteld kan worden dat het veilig is om op dergelijke sportvelden te sporten. De SP vroeg eerder al aandacht voor dit probleem en is net zoals deze wetenschappers van mening dat het voorzorgbeginsel gehanteerd moet worden. Voorkomen is volgens de SP immers beter dan genezen. Het Osse college heeft het vooralsnog aan de clubs zelf overgelaten of zij wel of geen maatregelen willen nemen met betrekking tot sporten op dergelijke kunstgrasvelden.

De SP wil dat het gemeentebestuur de verantwoording niet langer afschuift richting de clubs en de regie weer in eigen hand neemt. Wanneer de gezondheid van sporters niet gegarandeerd kan worden moet de gemeente, als het aan de SP ligt het voortouw nemen en actie ondernemen om deze risico’s te verkleinen. De SP stelt dan ook de volgende vragen aan het Osse college:

1. Is het college bekend met de onderzoeksresultaten welke op zondag 27 november 2016 gepresenteerd zijn?

2. Schaart het college zich net zoals de SP achter de groep wetenschappers die pleiten voor het hanteren van het voorzorgbeginsel, door sporten op dergelijke velden niet langer toe te staan en samen met sportclubs te zoeken naar gepaste veilige oplossingen?

3. Gaat het college de velden die ingestrooid zijn met rubbergranulaatkorrels sluiten? Zo niet; waarom hanteert het college het voorzorgbeginsel niet? / Zo ja, per wanneer

4. Welke acties gaat het college concreet ondernemen naar aanleiding van deze onderzoeksresultaten?

Uit het onderzoek komt tevens naar voren dat veel speelveldjes ook ingestrooid zijn met rubbergranulaat. Vooral kinderen komen langduriger en intensiever in contact met het rubbergranulaat. Het RIVM adviseert sporters om extra lang te douchen en direct huidcontact te vermijden. Kinderen die op deze veldjes spelen gaan na het spelen niet direct douchen en spelen niet altijd met lange mouwen. Mochten deze veldjes ook in de gemeente Oss liggen dan wil de SP dat deze veldjes gesloten worden. Gezien de kwetsbaarheid van kinderen en het gegeven advies vormen speelveldjes een verhoogd potentieel gezondheidsrisico.

5. Schaart het college zich net zoals de SP achter de groep wetenschappers die pleiten voor het hanteren van het voorzorgbeginsel, door spelen op dergelijke speelvelden niet langer toe te staan?

6. Gaat het college over tot het sluiten van speelveldjes welke ingestrooid zijn met rubbergranulaat? Zo niet; waarom hanteert het college het voorzorgbeginsel niet? / Zo ja, per wanneer?

7. Welke acties gaat het college concreet ondernemen om de veiligheid van speelveldjes te waarborgen?

Namens de SP fractie,

Bas van der Voort

Bekijk het interview HIER

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments