SP wil beter vervoer andersvalide sporters

met Geen reacties

Op 13 maart stelde ik namens de SP de onderstaande vragen aan het gemeentebestuur van Oss. Sporten is een recht, voor elke Ossenaar, voor elke Nederlander, voor iedereen. Maar wat als je vanwege een handicap niet naar je sportlocatie kan komen? Aangepast sporten is bijna nooit lokaal georganiseerd: er zijn simpelweg te weinig sportverenigingen die dit aanbieden en dat is opzich natuurlijk niet verkeerd: er zijn ook niet enorm veel andersvalide sporters. Sportclubs concurreren (als het goed is) dus niet met elkaar, maar werken zoveel mogelijk samen. Hierdoor is het aangepast sporten regionaal georganiseerd. Voor clubs en sporters heeft dit als voordeel dat teams gevuld kunnen worden, het nadeel is de vaak grote reisafsand. Juist die reisafstand, of eerder gezegd: de vervoersproblemen die daar bij komen kijken, blijkt een groot knelpunt te zijn om uberhaupt te kunnen sporten. De SP wil dat de gemeente aan de slag gaat om dit probleem op te lossen. Vandaar dat ik de onderstaande vragen schriftelijk aan het college stelde. Het gemeentebestuur heeft zes weken de tijd om met een reactie te komen.


ART 41 vragen
Vervoersproblematiek andersvalide sporters
Vervoer blijkt groot knelpunt voor andersvalide sporters

Megen, 13 maart 2020

Geacht college,

Als gemeente willen we graag bijdragen aan het welzijn en geluk van onze inwoners. Dit kan door middel van sport, want sport en bewegen is voor een grote groep inwoners een belangrijke vrijetijdsinvulling. Het geeft plezier en ontspanning: het is een individueel goed dat voorziet in de welzijnsbehoefte. Sport is daarnaast ook een belangrijk maatschappelijk goed. Het draagt bij aan het versterken van onze gezondheid, het stimuleert deelname aan de samenleving en creëert onderlinge verbondenheid in onze buurten, wijken en dorpen.

Toch is sportdeelname niet voor alle inwoners een vanzelfsprekendheid. Sportdeelname bij andersvalide inwoners blijft al jaren achter[1]. Van mensen met een chronische aandoening of beperking in de leeftijd van 19 tot 55 jaar haalt, afhankelijk van de aandoening of beperking, slechts 33 tot 52 procent de beweegnorm. Een groot knelpunt om te kunnen sporten is volgens sporters het vervoer. De Provincie Noord-Brabant (h)erkent dit probleem en is in 2018 gestart met een pilot vervoer voor sporters met een beperking[2].

In onze gemeente is de situatie niet anders. Ook in Oss kan een deel van onze inwoners vanwege bovenstaande vervoersproblematiek niet sporten / onvoldoende sporten, terwijl het volgens het VN-verdrag inzake personen met een handicap en de Global Goals[3] wél het recht van inwoners is om gelijkwaardig mee te doen in de samenleving. Sporten hoort daarbij.

De SP beseft dat het lastig is om de vervoersproblematiek snel op te lossen. Toch willen wij (meer) actie van de gemeente Oss.

De SP stelt daarom de volgende vragen:

 

  1. Welke mogelijkheden zijn er vanuit de gemeente Oss om de vervoersproblematiek voor andersvalide sporters op te lossen / cq te verminderen? Wij ontvangen graag een aantal opties.
  2. De gemeente Oss heeft destijds niet meegedaan aan de provinciale pilot. Wat is hiervan de reden?
    Indien de provinciale pilot uitgebreid gaat worden ziet de SP graag dat de gemeente Oss daar aan mee gaat doen. Gaat het college dat dan ook doen?

Veel gemeenten worstelen met de vervoersproblematiek. Dit is een landelijk probleem met regionale- en lokale impact. De SP zou graag zien dat de gemeente Oss – als leidende Global Goals gemeente – een voorstrekkersrol neemt om dit probleem op te lossen. Zo kan de SP zich voorstellen dat in samenwerking met het ministerie van vws, NOC*NSF, het Sport Expertise Centrum (SEC), vertegenwoordigers van de doelgroep en andere relevante partijen een openbare werkconferentie vervoersproblematiek andersvalide sporters in Oss wordt belegd om dit probleem aan te pakken. Kennisdeling, financiering, het starten van een pilot zijn mogelijke uitkomsten van een dergelijke werkbijeenkomst.

Wat de SP betreft mag er meer regie komen op dit dossier. Initiatief nemen hoort daarbij.

  1. Hoe kijkt het college tegen dit voorstel aan? Gaat het college aan de slag met deze suggestie?

 

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet,

Namens de Socialistische Partij,

Bas van der Voort

[1] RIVM: mensen met een beperking sporten minder https://www.rivm.nl/nieuws/mensen-met-beperking-sporten-minder

[2] Pilot vervoer voor sporters met een beperking https://www.gehandicaptensport.nl/actueel/nieuws/797/pilot-vervoer-voor-sporters-met-beperking-in-brabant

[3] Sport and the sustainable development goals https://www.un.org/sport/sites/www.un.org.sport/files/ckfiles/files/Sport_for_SDGs_finalversion9.pdf

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments