SP zegt nee tegen betaling van €415.000,- extra

met Geen reacties

Schermafbeelding 2016-05-12 om 18.09.01Gemeenschappelijke regelingen, de meeste mensen hebben er amper van gehoord. Ondanks dat de Veiligheidsregio geen sexy onderwerp is behandel ik het toch op mijn site. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen, en meldkamers.  In totaal zitten 19 gemeenten in de veiligheidsregio Brabant Noord, waaronder Oss. De manier waarop de Veiligheidsregio gefinancierd gaat worden, gaat veranderen. Dit pakt voor Oss fors negatief uit. In totaal moet de gemeente Oss €415.000,- extra gaan betalen. Dit is belastinggeld van hardwerkend Oss, daar moet voorzichtig mee omgegaan worden. Het kunnen verantwoorden van financiele beleidskeuzes hoort daar bij. De gemeente Oss heeft altijd een goed rapportcijfer voor veiligheid gekregen. Dit rapportcijfer is behaald zonder de verhoging van €415.000,- , volgens de SP is de verhoging van de financiele bijdrage van de gemeente Oss niet rechtvaardig, efficiëntie moet niet bestraft worden met in onze ogen een niet noodzakelijke verhoging van de financiele bijdrage.

Hieronder ziet u de bijdrage van de SP in adviescommissie sociaal-bestuurlijk.

De SP gaat verantwoord met belastinggeld om, daarom wijzen wij de voorgestelde bijdrage af.


Voorzitter,

Voor ons ligt het beleidskader 2017 van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Een beleidskader waar wij over het algemeen tevreden over zijn. De SP is echter geschrokken van de voorgestelde verdeelsleutel voor de brandweer, welke nadelig uitpakt voor de gemeente Oss. In totaal maken 19 gemeenten deel uit van de veiligheidsregio Brabant-Noord, 11 gemeenten halen financieel voordeel uit de nieuwe verdeelsleutel. Voor 8 gemeenten, waaronder Oss pakt de verdeelsleutel negatief uit. Wij zijn ons er van bewust dat de invloed op regionale samenwerkingsverbanden lastig is, toch wil de SP zich uitspreken tegen de nieuwe verdeelsleutel voor de brandweerzorg.

Jarenlang is onze gemeente efficiënt met de publieke middelen voor de brandweer omgesprongen. Daarnaast levert de vrijwillige brandweer binnen onze gemeente op dit moment de kwaliteit, welke volgens de wet gesteld wordt aan brandweerzorg. De nieuwe verdeelsleutel heeft ernstige negatieve gevolgen voor de gemeente Oss: volgens het voorstel gaat onze gemeente €415.000,- per jaar meer betalen. Het lijkt erop dat de rekening voor het efficiënt omgaan met publieke middelen nu gepresenteerd wordt en dat kan volgens de SP niet de bedoeling zijn. Een verdeelsleutel waar bijvoorbeeld de historische kosten meegenomen worden heeft de voorkeur van de SP. Zo wordt efficiëntie beloond. Daarnaast is de SP het eens met de argumenten welke door het college in de zienswijze zijn verwoord. Ik ga niet de gehele zienswijze herhalen, maar het is voor de SP duidelijk dat er onvoldoende onderbouwing bestaat over welk voordeel de gemeente haalt uit deze fors hogere bijdrage aan de regionale brandweervoorziening. De SP kan zich dan ook vinden in de zienswijze van het college.

De gemeente Uden heeft ook te kampen met nadelige gevolgen van de verdeelsleutel, daar is een motie – welke de fracties allemaal gekregen hebben – aangenomen. Mijn vraag aan de andere fracties en de burgemeester is of er behoefte is aan steun vanuit de raad om de zienswijze kracht bij te zetten.

Als dit het geval is dan roep ik op om een dergelijke motie gezamenlijk in te dienen om zo het college een extra steuntje in de rug te geven.

 

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments