Sport & Cultuur bijdrage programmabegroting

met Geen reacties

bas1Sport

JOGG programma
De SP heeft de paragraaf over sport goed gelezen. De SP is positief over het uitbreiden van het JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht) – programma. Preventie is immers beter dan genezen.  In de programmabegroting is te lezen dat er 2 wijken/dorpenclusters toegevoegd worden aan het programma.  Daar is de SP blij mee. Nog onduidelijk is welke 2 wijken/dorpenclusters in aanmerking komen voor de uitbreiding van het JOGG-programma. Dit moet nog overlegd worden met de stuurgroep JOGG. Maar heeft de portefeuillehouder zelf dan geen idee waar dit programma verder in de praktijk gebracht kan worden? Op basis van reeds bestaande bevolkingsstatistieken van het CBS en de GGD moet het voor het college toch mogelijk zijn om hierover een uitspraak te doen?

Vaagheden
Verder vindt de SP het jammer dat het stuk vol vaagheden staat: holle kretologie zoals ‘stimuleren van sport’ & ‘bevorderen van de toegankelijkheid’. Mooie woorden van het college, daar kan je niet tegen zijn toch?  Maar hoe gaan we dan sport stimuleren? En hoe gaan we de toegankelijkheid dan bevorderen? Hierover staat niets concreets in het stuk. Een gemiste kans.

Clustering sportparken & toegankelijkheid
‘Met sportverenigingen werken we aan de clustering van sportparken’ is te lezen op pagina 50. De SP is groot voorstander van samenwerking tussen de sportverenigingen, dit wordt gelukkig ook al veelvuldig gedaan. Wij maken ons echter ook zorgen. De bezuinigingen op de sport zijn nog niet volledig voltooid, toch verhogen sportverenigingen de contributie al om het inkomensverlies te compenseren. Hoezo kan het college dan spreken over het bevorderen van de  toegankelijkheid van sport? Een hogere contributie is een hogere drempel.

Het gedwongen samengaan van sportverenigingen, als gevolg van de bezuinigingen wijst de SP af.

De opgelegde bezuinigingen mogen nooit dé drijfveer zijn om sportverenigingen te clusteren. Verenigingen hebben een eigen historie en karakter; als zij vrijwillig samen willen gaan is dat goed. De SP is van mening dat het fuseren van sportverenigingen van onderaf moet komen. De gemeente kan in zo’n geval de fusie begeleiden. Het gedwongen samengaan van sportverenigingen, als gevolg van de bezuinigingen wijst de SP af.


Cultuur

Omroep Maasland
Met betrekking tot Omroep Maasland heeft de SP fractie in de adviescommissie ingestemd met het terugdraaien van de opgelegde bezuinigingen  en met het verstrekken van extra geld om de tekorten weg te werken en een beperkte buffer op te bouwen. Een goed functionerende lokale omroep kost immers geld.

We willen echter één opmerking plaatsen:
De SP fractie vraagt het college om de komende jaren de raad jaarlijks te informeren over de financiële situatie van Omroep Maasland.

De raad wordt tot nu toe te vaak geconfronteerd met een bericht achteraf dat er tekorten zijn en staat daarmee voor een voldongen feit. De SP fractie wil  dus graag een vinger aan de pols houden. Verder wil de SP fractie zich aansluiten bij de opmerking van het CDA tijdens de adviescommissie, waarin gepleit werd voor aandacht voor innovatie binnen de lokale omroep.  In een snel wijzigend medialandschap loop je al snel achter de feiten aan.

Muzelinck
De Muzelinck is druk bezig met het verwerken van de opgelegde bezuinigingen. Helaas heeft deze instelling geen wet achter zich staan, die een gemeente ervan weerhoudt om fors te bezuinigen op een broodnodige culturele voorziening.
Mede daardoor vallen er binnen Muzelinck ook dit jaar weer deeltijdontslagen. Gelukkig lijkt hier het beschikbare frictiebudget ingezet te kunnen worden voor enige compensatie voor de betrokken docenten.

De SP wil de gemeente ervan weerhouden nog meer te bezuinigen op de broodnodige culturele voorziening.

Ondanks de bezuinigingen is Muzelinck druk bezig om nieuwe lesvormen en nieuwe activiteiten te ontwikkelen.  Positief is de instroom van leerlingen in het nieuwe schooljaar. We hopen hiermee op een trendbreuk en dus op een groei van het aantal leerlingen in de komende jaren. Met nieuwe leerlingen en nieuwe activiteiten binnen zorg en buurtcultuur, kan Muzelinck bouwen aan een gezonde toekomst. Een toekomst waarbij men minder afhankelijk is van gemeentelijke subsidie.

Een lastig probleem bij het bouwen aan die toekomst zijn de kosten voor de huisvesting. Deze kosten zijn, zeker gezien de huidige bezetting van het gebouw, onevenredig hoog. De SP fractie vraagt het college om te zoeken naar een oplossing voor dit probleem.


– Tekst Jan van Kreij & Bas van der Voort, SP fractie
– behandeling van de programmabegroting gemeente Oss, November 2015

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments