Succes: Oss gooit Individuele Studietoeslag met terugwerkende kracht omhoog

met Geen reacties

Op 24 oktober 2019 diende de SP samen met GroenLinks en D66 een voorstel in voor het verhogen van de Individuele Studietoeslag. De Individuele Studietoeslag is bestemd voor studenten die niet kunnen bijverdienen naast hun studie, vanwege hun medische beperking. Hierdoor worden zij gedwongen om méér te lenen dan studenten die wel een bijbaan kunnen hebben naast hun studie. Zij worden dus tot schulden gedwongen. De Individuele Studietoeslag lag in de gemeente Oss op 182 euro per maand. Uit onderzoek blijkt dat dit bedrag niet voldoende is en dat elke gemeente een ander bedrag aanhoudt. De Rijksoverheid gaat dit beleid per 1 januari 2021 aanpassen: dan wordt het bedrag binnen deze regeling overal 300 euro per persoon per maand. Gemeenten hebben de mogelijkheid om hier alvast op vooruit te lopen. SP, GroenLinks en D66 besloten dat de gemeente Oss gebruik moet maken van dit recht en stelde daarom voor om de Individuele Studietoeslag alvast te verhogen tot 300 euro per persoon. Dit voorstel is aangenomen, alleen Beter Oss stemde tegen toen tegen.

SP – GroenLinks – D66 voorstel wordt gemeentelijk beleid

Vandaag (5 maart 2020) heeft de gemeenteraad van Oss het nieuwe beleid vastgesteld. De gemeente Oss verhoogt met terugwerkende kracht (1 januari 2020) de Individuele Studietoeslag. Hierdoor worden studenten met een medische beperking in staat gesteld om beter mee te doen in de samenleving en behoeden wij hen voor onnodige schulden. Het gemeentebestuur van Oss past hiervoor de lokale verordening aan en heeft het SP – GroenLinks – D66 voorstel als basis gebruikt voor het nieuwe gemeentelijke beleid.

De SP blijft er op hameren dat de bekendheid van de regeling moet worden vergroot. Te veel studenten weten niet van het bestaan van de Individuele Toeslag af. Wij hebben daarvoor een voorstel ingediend. In het voorstel pleiten wij voor het actief onder de aandacht brengen van de regeling onder de doelgroep. Het voorstel ‘Impact Individuele Studietoeslag vergroten’ in (voorstel 24a) is unaniem aangenomen. Tot slot: zonder geld geen plannen. Dat is duidelijk. Om te zorgen dat er ook voldoende financiële ruimte is om het nieuwe beleid uit te voeren diende de SP samen met VDG – PvdA en D66 nog een voorstel in: Gedegen financiële onderbouwing verordening Individuele Studietoeslag. (voorstel 24b) De aanvullende voorstellen zijn hier te bekijken.Ook dit voorstel is unaniem aangenomen.

nieuwe verordening is hier te raadplegen:

Verordening individuele studietoeslag 2020
De tekst in het rood bevat de wijzigingen ten opzichte van de oude verordening.

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments