Verplaatsen opvanglocatie vluchtelingen en Oekraïners

met Geen reacties

De afgelopen jaren zijn er zo’n 450 vluchtelingen en Oekraïners gezamenlijk opgevangen in het oude belastingkantoor in het centrum van Oss. in het begin waren er veel vragen bij omwonenden, maar de opvang heeft de afgelopen jaren bewezen goed georganiseerd te zijn en geen overlast te veroorzaken. Veel omwonenden zijn zelfs vrijwilliger geworden op de locatie. Omdat de gemeente Oss in samenwerking met Thuis In Oss de locatie zelf runt heeft de gemeente zeggenschap over de inrichting, communicatie en afspraken met de bewoners en buurt. Het was vooraf bekend dat deze locatie maar een aantal jaar kon blijven bestaan omdat op deze plek veel woningen voor Ossenaren gebouwd gaan worden. En aangezien de woningmarkt op slot zit is het broodnodig dat de bouw van start gaat. Verplaatsen van de opvang is dus noodzakelijk. Door inwoners wordt terecht gewezen op diverse andere plekken in de gemeente waar een locatie zou kunnen komen. Bijvoorbeeld de locatie van de Oude Mavo Sint Jan wordt genoemd. Maar dit zijn juist plekken waar je woningen voor eigen inwoners wil bouwen. Een locatie moet namelijk groot genoeg, snel te gebruiken en voor tenminste 10 jaar beschikbaar zijn. Veel plekken vallen dus af. Uit de locatiescan komt naar voren dat de Macharenseweg – Spitsbergerweg de beste plek is om de opvanglocatie te verplaatsen.

Maar dat veel inwoners zich overvallen voelen is logisch. Want;
Waarom is er voor deze opvanglocatie gekozen?
Waarom is niet vooraf overlegd met de buurt?
Hoe worden inwoners betrokken bij de inrichting?
Hoe wordt overlast voorkomen?
En zijn er garanties dat er maximaal 500 mensen op deze locatie opgevangen worden?
Voor hoelang blijft deze locatie dan open?

Terecht veel vragen van omwonenden. Die vragen mag je niet aan de kant schuiven en mensen simpelweg wegzetten als ‘anti vluchteling’ is veelste kort door de bocht en doet geen recht aan de zorgen die mensen hebben.

Hoe kijkt de SP tegen het verplaatsen van vluchtelingen en Oekrainers aan? En welke eisen stellen wij hieraan? In de onderstaande video sta ik stil bij de bovenstaande vragen die veel omwonenden hebben en leg ik uit welke keuze de SP maakt.

Standpunt SP Oss over opvanglocatie vluchtelingen en Oekraïners.


Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments