Nee tegen DEZE EU!

met Geen reacties

SP EuropaEnkele vragen over de SP in Europa. Want Socialisten, zijn internationalisten!

Zo kennen we de SP weer: Altijd overal tegen.
Zo kennen we de SP helemaal niet. De SP is bereid bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Dat doen we in Zuid-Holland en in Noord-Brabant en dat deden we de afgelopen jaren in vijftien steden waaronder Groningen, Arnhem, Leiden en Heerlen. Op dit moment onderhandelen we i veel gemeenten mee over de vorming van nieuwe gemeentebesturen. Als de kiezer het ons mogelijk maakt, maken we graag deel uit van de volgende regering.

Zonder internationaal samen te werken, bereik je niks, nada, in de wereld. Bij de gemeenteraadsverkiezingen doen jullie het goed, omdat jullie wat voor onze gemeente doen, maar Europa? Nee, dan stem ik liever op D66 of GroenLinks, die snappen tenminste dat samenwerking ons verder brengt. 
De SP is erg voor Europese en internationale samenwerking. Niet voor niets zitten we ook in het Europese parlement waar we samenwerken met vertegenwoordigers van linkse partijen uit heel veel EU-landen. Maar samenwerken is iets anders dan de boel uitverkopen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zeggenschap hebben over hun eigen gemeenten en hun eigen land. In tegenstelling tot andere partijen moeten wij niets hebben van een Europese superstaat waarbij Nederland een provincie wordt.

Stemmen voor de Europese verkiezingen? Nee joh, zelfs in eigen land hebben we nog maar weinig te vertellen. Het is één pot nat, daar doe je niks aan.
Ik ben het eens dat het beleid van de Europese Unie en van de regering dier er nu zit weinig positiefs brengt voor gewone mensen. Ook klopt het dat het niet zo makkelijk is om daar verandering in te brengen. Maar dat kan natuurlijk wel. Minder dan 100 jaar geleden hebben onze voorouders gevochten voor het algemeen kiesrecht, voor sociale voorzieningen, sociale woningbouw, noem het maar op. Dat die dingen de afgelopen 30 jaar voor een deel afgebroken zijn, laat zien dat politiek mensenwerk is. Daarom is het belangrijk dat we de slopers naar huis sturen en de boel op een fatsoenlijke manier opbouwen.

Die Euro, daar hadden we natuurlijk nooit aan moeten beginnen. Maar nu zitten we ermee en er nu uitstappen, zoals Wilders bepleit, daar geloof ik niks van. Wie a zegt, moet b zeggen, dus moeten we ervoor zorgen dat Brussel de zaak goed in de hand houdt en voorkomt dat landen er een potje van maken of dat banken opnieuw in de problemen komen.De SP heeft destijds gewaarschuwd voor de invoering van de Euro. Wij vonden het niet verstandig, omdat de verschillen tussen de EU-landen te groot waren. Wij hebben de invoering niet kunnen stoppen, maar dat betekent niet dat we nu kost wat kost door moeten gaan. Onder het mom van ‘hulp aan Griekenland’ en andere EU-landen gaan er miljarden euro’s belastinggeld naar landen en banken die in de problemen zitten. Wij zijn niet bereid om daar nog dertig jaar mee door te gaan. Daarom zeggen we: denk na over andere oplossingen. Want als de euro van de ene op de andere dag kopje onder gaat, is de ellende niet te overzien.

Ik ben student en mijn vrienden en ik vinden het fantastisch dat we als Erasmussudenten keuzevakken kunnen doen in Barcelona en Rome. Méér in plaats van minder Europa zou ik zeggen.
Wij vinden het prachtig dat studenten in het buitenland kunnen studeren en dat mensen uit verschillende Europese landen meer mogelijkheden krijgen om ergens anders te studeren, te werken en te wonen. Maar dat betekent niet dat we de bevoegdheden om zelf over pensioenen, uitkeringen, belastingen en andere belangrijke zaken uit handen moeten geven.

Ok, leg me uit: wat wil de SP met Europa? Noem mij de drie belangrijke dingen die jullie in Europa voor elkaar gaan boksen als jullie genoeg stemmen krijgen.
We gaan de Europese Commissie afschafen en de samenwerking tussen regeringen van landen stimuleren. We aan er alles aan doen om te voorkomen dat de EU meer bevoegdheden naar zich toetrekt. En we blijven ons in EU-verband verzetten tegen miljardentransfers naar regeringen en banken, waar gewone mensen in Griekenland en andere EU-landen geen profijt van hebben.

In de Telegraaf las ik dat jullie in Europa samenwerken met de communisten. Kijk, ik vind de SP een prima club, maar samenwerking met communisten is voor mij een brug te ver.
De SP maakt binnen het Europees Parlement deel uit van de fractie van Europees links, wat een bonte verzameling is van traditionele en moderne linkse partijen is. Daarbinnen werken we vooral samen met modern linkse partijen, vooral uit Scandinavië en Duitsland. Onze vertegenwoordigers zijn vrij om naar eigen inzicht te stemmen en zijn alleen naar de SP verantwoording schuldig.

Ieder land in Europa voor zichzelf? Nou, ik zou zeggen ‘dream on’. Je hebt toch pas gezien wat er gebeurd is op De Krim. Alleen als Europa gezamenlijk optrekt, kunnen we de Russen misschien buiten de deur houden. Zonde de EU en zonder de NAVO zijn we de sjaak.
Net als u maakt ook de SP zich grote zorgen over wat er in Oekraine en op de Krim gebeurt. Vanuit onze optiek heeft zowel de EU als Rusland zich de afgelopen jaren onverantwoord gedragen door over de hoofden van de Oekraiense bevolking heen haar invloedssfeer steeds verder uit te breiden. Wij zijn tegen een nieuwe Koude Oorlog en voor serieuze onderhandelingen tussen het Westen en Rusland. Inzet oet zijn dat de Oekraiense bevolking over haar eigen toekomst beslist en de grootmachten zich terughoudend opstellen.

De SP is net als alle andere partijen: als het jullie uitkomt, zijn jullie ook voor Europese regels. Jullie stellen zelfs bindende regels over milieu voor. Of niet soms?
De SP is niet tegen Europese samenwerking, integendeel. Maar daarbij gaat het erom dat regeringen van de EU-lidstaten samen grensoverschrijdende problemen zoals luchtvervuiling of het vervuilen van grote rivieren – aanpakken. Dat is wat anders dan het overdragen van de bevoegdheid om beleid te maken- aan de Europese Commissie – die niet door ons is gekozen en nauwelijks door ons gecontroleerd kan worden.

Als jullie principieel waren, zouden jullie net als de PVV gewoon zeggen dat we uit de Europese Unie en de Euro moeten stappen. Net als die anderen zijn jullie van mitsen en maren, dat schiet niet echt op.
Wanneer de Euro ten onder zou gaan, is dat geen feestdag voor Nederland, noch voor Europa. Want daar hangt een prijskaartje aan waar wij niet blij van worden: investeringen, banen, koopkracht, alles zal daar negatieve gevolgen van ondervinden. Ook het it de Europese Unie stappen zou veel negatieve consequenties met zich meebrengen. Omdat de SP de belangen van de meerderheid van de Nederlanders heel serieus neemt, roepen we liever niet iets waar we later spijt van krijgen. Maar.. op grond van wat wij zien en weten, zijn we bang dat de  Euro het niet houdt en vroeg of laat kopje onder gaat. Dat is de reden dat we het belangrijk vinden om serieus te kijken naar de verschillende scenario’s die we dan ing gang kunnen zetten. Een geplande en geordende ontbinding van de Euro is namelijk verre te verkiezen boven de chaos die een onverwachtse ondergang van de Euro zou veroorzaken.

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments