SP stelt vragen: samenvoegen sportparken?

met Geen reacties

bas van der voort veiligheidsregioVoetbalclub OKSV naar sportpark korfbalvereniging TOG?

Naar aanleiding van het artikel ‘Clubs Overlangel willen samengaan op één sportpark’ in het Brabants Dagblad van 26 februari heeft de SP de volgende vragen gesteld;

De huidige accommodatie van voetbalclub OKSV is verouderd en dient gerenoveerd te worden. Dit is een van de redenen waarom de club zich is gaan herbezinnen over de toekomst. In goed overleg met korfbalvereniging TOG is het voorstel tot stand gekomen om voetbalclub OKSV te verhuizen naar het sportpark van TOG en de accommodaties daar uit te breiden. Beide clubs zijn van mening dat hieruit een wederzijds voordeel te behalen valt.
Dit past binnen het beleid van het huidige college om sportparken meer te clusteren en overcapaciteit op sportparken te  reduceren:


Citaat 1
“Met sportverenigingen werken we aan de clustering van sportparken. Waar nodig investeren we in sportvoorzieningen om clustering mogelijk te maken”.
Citaat Programmabegroting  2016-2019, blz 50.

Citaat 2
“De sportverenigingen OKSV en TOG willen in Overlangel blijven sporten en willen meer gaan samenwerken. Tegelijkertijd zoeken sportverenigingen en gemeente naar mogelijkheden om de overcapaciteit op de sportparken te verminderen”. Citaat Voorzieningenkaart Herpen, blz 4.

Werkgroep 1 welke betrokken was bij de totstandkoming van de voorzieningenkaart Herpen had hierover een advies (B):

Citaat 3
“Als er bij TOG meer oppervlak wordt aangekocht, dan kunnen TOG en OKSV ondergebracht worden op één accommodatie. De kantine zou dan uitgebreid kunnen worden zodat ook andere verenigingen en groepen gebruik kunnen maken van de kantine. Dit is een reële optie als er geen samenwerkingsafspraken met De Petjesbar gesloten kunnen worden. Daarnaast wordt er hiermee hogere bezettingsgraad van de sportvelden gerealiseerd. Er moet dan een onderzoek uitgevoerd worden naar de haalbaarheid één sportcomplex voor zowel OKSV als TOG.”  Citaat Voorzieningenkaart Herpen, blz 15.

Het lijkt er echter op dat het college van B&W is Oss niet met de plannen aan de slag wil gaan. De SP heeft daarom de volgende vragen aan de verantwoordelijke wethouder voorgelegd:Vragen:

1. Is het college op de hoogte van de plannen van OKSV & TOG voor een clustering van sportparken
op het terrein van TOG?
2. Is het college van mening dat het voorstel voldoet aan de kaders die het college geschetst heeft in
citaat 1 & 2? Zo nee; waarom is het college een andere mening toebedeeld?
3. Wat is de mening van het college met betrekking tot het voorstel welke besproken wordt in
citaat 3?
4.  In een artikel van het BD wordt de indruk gewekt dat portefeuillehouders in eerste instantie voor
het plan van clustering was, maar dat er nu sprake is van ‘tegenstribbelen’; kan het college een
verklaring voor deze bewering geven?
5.  De klankbordgroep geeft aan dat het contact met de gemeente moeizaam verloopt, wat gaat het
college doen om dit contact te verbeteren?


Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Bas van der Voort

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments