WIFI centrum Oss afschaffen en jongerenraad passeren?

met Geen reacties

Het college van B&W heeft het besluit genomen om de gratis WIFI in het Osse centrum per 1 januari 2018 af te schaffen. Het argument dat hiervoor gebruikt wordt is dat mensen niet langer zitten te wachten op zo’n service. Daarnaast wordt verwezen naar ondernemers in de horeca die steeds vaker gratis WIFI aanbieden.

Er is besloten om gratis WIFI in het Osse centrum aan te bieden als service richting Ossenaren en bezoekers van ons centrum. Het staat ondernemers natuurlijk vrij om een dergelijke voorziening aan te bieden, het betreft echter geen algemene voorziening. Veel WIFI-voorzieningen van ondernemers zijn immers alleen toegankelijk voor betalende klanten. De SP hecht waarde aan de mening van de centrumbezoekers en gebruikers. Zodoende heeft de SP advies ingewonnen bij de Osse jongerenraad. Zie hier de reactie van de Osse jongerenraad. De SP stelt de volgende vragen:

  1. De jongerenraad Oss was en is voorstander van WIFI in het Osse centrum. Zijn zij geraadpleegd over het afschaffen van WIFI in het Osse centrum? Zo ja: waarom heeft het college anders besloten? Zo nee: waarom heeft het college dit niet gedaan?
  2. De jongerenraad Oss geeft duidelijk aan dat het huidige netwerk ‘het nauwelijks doet’, maar dat veel jongeren van de voorziening gebruik (willen) maken. Zijn deze problemen met de WIFI-voorziening bij het college bekend? En wat heeft het college gedaan om deze voorziening te verbeteren? De SP is van mening dat voor 20.000 euro per jaar een goede en toegankelijke voorziening geboden moet worden.
  3. De SP gaat voor een kwalitatief goede en toegankelijke publieke verbinding in het Osse centrum. Het advies van de Jongerenraad Oss om kleine, sterke wifi zones in te stellen in het Osse centrum vinden wij een sympathiek idee dat verder onderzocht zou moeten worden. Gaat het college dit doen? Waarom wel/niet?
  4. De SP vraagt om het besluit over het afschaffen van WIFI in het Osse centrum te heroverwegen en de discussie over de toekomst van deze voorziening te voeren na een uitgebreid gebruikers- en behoefte onderzoek. Graag een inhoudelijke reactie op deze oproep.

Bij voorbaat dank,
Namens SP fractie,

Bas van der Voort

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments