Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: Jongeren (Page 1 of 2)

WIFI centrum Oss afschaffen en jongerenraad passeren?

Het college van B&W heeft het besluit genomen om de gratis WIFI in het Osse centrum per 1 januari 2018 af te schaffen. Het argument dat hiervoor gebruikt wordt is dat mensen niet langer zitten te wachten op zo’n service. Daarnaast wordt verwezen naar ondernemers in de horeca die steeds vaker gratis WIFI aanbieden.

Er is besloten om gratis WIFI in het Osse centrum aan te bieden als service richting Ossenaren en bezoekers van ons centrum. Het staat ondernemers natuurlijk vrij om een dergelijke voorziening aan te bieden, het betreft echter geen algemene voorziening. Veel WIFI-voorzieningen van ondernemers zijn immers alleen toegankelijk voor betalende klanten. De SP hecht waarde aan de mening van de centrumbezoekers en gebruikers. Zodoende heeft de SP advies ingewonnen bij de Osse jongerenraad. Zie hier de reactie van de Osse jongerenraad. De SP stelt de volgende vragen:

  1. De jongerenraad Oss was en is voorstander van WIFI in het Osse centrum. Zijn zij geraadpleegd over het afschaffen van WIFI in het Osse centrum? Zo ja: waarom heeft het college anders besloten? Zo nee: waarom heeft het college dit niet gedaan?
  2. De jongerenraad Oss geeft duidelijk aan dat het huidige netwerk ‘het nauwelijks doet’, maar dat veel jongeren van de voorziening gebruik (willen) maken. Zijn deze problemen met de WIFI-voorziening bij het college bekend? En wat heeft het college gedaan om deze voorziening te verbeteren? De SP is van mening dat voor 20.000 euro per jaar een goede en toegankelijke voorziening geboden moet worden.
  3. De SP gaat voor een kwalitatief goede en toegankelijke publieke verbinding in het Osse centrum. Het advies van de Jongerenraad Oss om kleine, sterke wifi zones in te stellen in het Osse centrum vinden wij een sympathiek idee dat verder onderzocht zou moeten worden. Gaat het college dit doen? Waarom wel/niet?
  4. De SP vraagt om het besluit over het afschaffen van WIFI in het Osse centrum te heroverwegen en de discussie over de toekomst van deze voorziening te voeren na een uitgebreid gebruikers- en behoefte onderzoek. Graag een inhoudelijke reactie op deze oproep.

Bij voorbaat dank,
Namens SP fractie,

Bas van der Voort

AVANS: koffie boven werkplekken?

xplora avansho·ge·schoo(de; v(m); meervoud: hogescholen)1instelling voor verschillende richtingen van hoger beroepsonderwijs-

Een hogeschool is een school:
1. [Functie] dient om hoger onderwijs te bieden
2. [Activiteit of handeling] biedt hoger onderwijs, vaak alleen in een specialistische richting zoals techniek, gezondheidszorg of kunst
3. [Belanghebbende of begunstigde] is bestemd voor studenten

Tot zover de definitie van Hogeschool. Ik mag aannemen dat de weergegeven informatie niet nieuw is voor jullie, toch is het van belang om de exacte definitie even weer te geven. Waarom dan? Zoals de meeste studenten in

Meer lezen

SP jongeren standpunten


Rood OssSP standpunten Jongeren

JEUGDZORG 
1. Kinderen en jongeren in de knel moeten direct kunnen beschikken over goede professionele zorg als zij of hun ouders dat nodig hebben. De beoordeling daarvan ligt bij hulpverleners, in samenspraak met de jongere en de ouders. We besparen kosten op bureaucratie door zoveel mogelijk met wijkteams te werken die zorg op maat over de gezinnen in de wijk kunnen verdelen.
2. We repareren zoveel mogelijk de landelijke bezuinigingen en geld dat voor jeugdzorg bedoeld is, moet ook daadwerkelijk aan jeugdzorg uitgegeven worden.

Meer lezen

Page 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén