Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: Leefbaarheid (Page 1 of 2)

Volle bak bij huiskamerbijeenkomst Megen

SP-raadslid Bas van der Voort uit Megen stelde zijn huiskamer ter beschikking voor de Inwoners van Megen, Haren en Macharen . Samen met lijsttrekker Marie Therese Janssen konden zij , onder het genot van een kop koffie praten over de wel en wees  in hun dorp.  Veel mensen maakten gebruik van de mogelijkheid en spraken in informele setting over zaken waar zij zich zorgen over maken. Ook de positieve kanten van iedere kern werden besproken. Een zaak die er echt uitsprong was dat men zich niet echt gehoord voelden door het huidige college. De SP is blij met de goede opkomst. Als partij vinden wij het belangrijk om te weten wat er leeft onder mensen en dat werd dan ook zeer gewaardeerd. We willen iedereen nogmaals danken voor zijn/haar komst.

 

 

SP winst: Wethouder trekt na kritiek onzuivere eis in!

SP-succes: college gaat opnieuw in gesprek met Neerloon, Overlangel en Keent

De klankbordgroep Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) heeft samen met de dorpsraad Herpen het initiatief genomen om sport, leefbaarheid en ontmoeten te clusteren. De klankbordgroep spreekt namens 18 verenigingen uit de dorpen. Ze willen hun plannen bespreken met het college, het is géén eis: maar een voorstel! Het college legt helaas eenzijdige dictaten op zonder écht in gesprek te gaan met inwoners. Maar waarom? Het is toch mooi wanneer inwoners zelf opkomen voor hun leefomgeving? De SP zit er bovenop en kiest bewust niet de kant van het college óf de klankbordgroep, wij willen een breedgedragen voorstel waarin alle partijen zich kunnen vinden! Dat is recht doen aan alle belangen en initiatieven.

We spreken in de raad vaak over burgerparticipatie, co-creatie, right to challenge, noem het maar op… Maar wat is het waard als het college zich vervolgens niet opstelt als gelijkwaardig gesprekspartner? – Bas van der Voort

Het college heeft een besluit genomen over NOK, helaas is dit besluit niet tot stand gekomen door draagvlak te creeeren binnen de gemeenschap. Het is een eenzijdig plan en wordt zodoende niet gedragen door de klankbordgroep en de dorpsraad. Zolang de raad niet akkoord gegaan is met het besluit, is het nog mogelijk om hier samen uit te komen. De SP gelooft dat dit mogelijk is.

Door het afbranden van de Petjesbar is helaas een nieuwe realiteit ontstaan. Velen verenigingen zijn letterlijk dakloos geworden. Ook dit zorgt ervoor dat de plannen van het college geen doorgang kunnen vinden. De SP heeft dan ook tijdens de commissievergadering van 7 september opgeroepen het collegebesluit niet over te nemen en opnieuw in gesprek te gaan met de dorpen. Dit voorstel werd breed ondersteund door de andere fracties.

De SP blijft de situatie volgen. Een belangrijk speerpunt voor de SP is dat plannen niet op het gemeentehuis gemaakt worden, maar samen met de mensen waarover het gaat.

 

Page 1 of 2

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén