Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: Politiek (Pagina 1 van 13)

SP winst: Wethouder trekt na kritiek onzuivere eis in!

Onrust: kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Donderdag 7 september bespraken wij in de commissie de onrust die ontstaan is over sporten op kunstgras. De onderstaande tekst heb ik toen uitgesproken.

Voorzitter, sinds het wetenschappelijke programma Zembla de onderzoeksresultaten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar buiten bracht, is het onrustig.

Wat is nou dat rubbergranulaat? Rubbergranulaat is fijngemalen rubber, meestal afkomstig van autobanden. Het granulaat wordt gebruikt voor het instrooien van kunstgrasvelden omdat het veld hierdoor dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld. En dat is natuurlijk een voordeel. Maar dat is niet de enige reden: het is de goedkoopste manier om velden in te strooien en tevens banden te recyclen. De bandenbranche is hier natuurlijk blij mee. Logisch: de afgedankte banden vertegenwoordigen weinig economische waarde, behalve als de banden vermalen en doorverkocht kunnen worden. Het is diezelfde bandenbranche die stevig lobbyde om het rubbergranulaat niet onder de strenge consumentennorm te laten vallen. Die norm is 100 tot 1000 keer strenger dan de huidige norm. De economische belangen gaven de doorslag.
De Europese Commissie heeft het voornemen om het rubbergranulaat onder de consumentennorm te laten allen. En dat doet zij natuurlijk niet voor niets; namelijk ter bescherming van mens, dier en milieu. Het voorzorgbeginsel wordt gehanteerd.

Rubbergranulaat valt niet onder microplastics omdat de korrels groter zijn dan 5 mm. Op een veld liggen gemiddeld 22.000 (!) versnipperde autobanden. Door verwering (UV, regen, wind en wrijving) erodeert rubbergranulaat tot micro- en nanoplastic, met negatieve gevolgen en risico’s voor het milieu. Diverse onderzoeken tonen dit aan. Vanuit de Wet Milieubeheer hebben gemeenten een zorgplicht opgelegd gekregen. Het is de vraag of de gemeente Oss aan die zorgplicht voldoet. De SP sluit zich in deze aan bij het onderzoek van branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek die hier eerder al voor waarschuwde. De schadelijke stoffen (PAK’s) zitten immers opgesloten in de korrels, maar komen door eroderen vrij en belanden zo in het milieu. Wat doet de gemeente Oss om dit te voorkomen?

Het RIVM en het ECHA (European Chemicals Acency) adviseren tevens om de norm voor rubbergranulaat strenger te maken. De onderzochte Osse velden voldoen niet aan de strenge consumentennorm. Die norm is nog niet formeel vastgesteld, maar dit zit er wel aan te komen.

De SP vraagt zich dan ook hardop af of de 0-optie van het college – het niets doen – verstandig is. Gezien de zorgen uit de maatschappij, de zorgplicht volgens de Wet Milieubeheer, het voornemen en advies van diverse instanties om de norm aan te scherpen, lijkt het de SP meer dan verstandig om hier actief op voor te sorteren. Uiteraard moet de sport doorgang vinden, maar waarom zou je velden die aan vervanging toe zijn niet met andere materialen instrooien? Anticiperen op wat komen gaat en het voorzorgbeginsel hanteren is waar de SP voor pleit.

SP-succes: college gaat opnieuw in gesprek met Neerloon, Overlangel en Keent

De klankbordgroep Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) heeft samen met de dorpsraad Herpen het initiatief genomen om sport, leefbaarheid en ontmoeten te clusteren. De klankbordgroep spreekt namens 18 verenigingen uit de dorpen. Ze willen hun plannen bespreken met het college, het is géén eis: maar een voorstel! Het college legt helaas eenzijdige dictaten op zonder écht in gesprek te gaan met inwoners. Maar waarom? Het is toch mooi wanneer inwoners zelf opkomen voor hun leefomgeving? De SP zit er bovenop en kiest bewust niet de kant van het college óf de klankbordgroep, wij willen een breedgedragen voorstel waarin alle partijen zich kunnen vinden! Dat is recht doen aan alle belangen en initiatieven.

We spreken in de raad vaak over burgerparticipatie, co-creatie, right to challenge, noem het maar op… Maar wat is het waard als het college zich vervolgens niet opstelt als gelijkwaardig gesprekspartner? – Bas van der Voort

Het college heeft een besluit genomen over NOK, helaas is dit besluit niet tot stand gekomen door draagvlak te creeeren binnen de gemeenschap. Het is een eenzijdig plan en wordt zodoende niet gedragen door de klankbordgroep en de dorpsraad. Zolang de raad niet akkoord gegaan is met het besluit, is het nog mogelijk om hier samen uit te komen. De SP gelooft dat dit mogelijk is.

Door het afbranden van de Petjesbar is helaas een nieuwe realiteit ontstaan. Velen verenigingen zijn letterlijk dakloos geworden. Ook dit zorgt ervoor dat de plannen van het college geen doorgang kunnen vinden. De SP heeft dan ook tijdens de commissievergadering van 7 september opgeroepen het collegebesluit niet over te nemen en opnieuw in gesprek te gaan met de dorpen. Dit voorstel werd breed ondersteund door de andere fracties.

De SP blijft de situatie volgen. Een belangrijk speerpunt voor de SP is dat plannen niet op het gemeentehuis gemaakt worden, maar samen met de mensen waarover het gaat.

 

Pagina 1 of 13

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén