Jaaroverzicht 2019
with Geen reacties

Blijf niet mokkend aan de kant staan Stel een daad en toon je moed Laat je woede hand in hand gaan Met het goede dat je doet. #DeBesteWensen De beste wensen voor het nieuwe jaar, laten we ons ook in … Read More

Één lokaal referendum voor Neerloon, Overlangel en Keent
with Geen reacties

De gemeenschap van Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) is al enkele jaren bezig met de plannen op het gebied van sport & ontmoeten. De SP is van mening dat de NOK-gemeenschap recht heeft op investeringen in sport & ontmoeten. De … Read More

Een gemiste kans voor Oss: het raadgevend referendum
with Geen reacties

Het vertrouwen in het openbaarbestuur en de politiek neemt al jaren af in Nederland. Er zijn diverse oorzaken aan te wijzen voor de afname van vertrouwen in onze bestuurders en politici.. Een veelgehoorde theorie is dat de burger verder van … Read More

Referendum Oekraine: Nee is 3x beter
with Geen reacties

Frans Douw spreekt vanwege de symboliek zijn steun uit aan het verdrag dat de EU met Oekraïne heeft gesloten (‘Steun goede krachten Oekraïne’, ND 26 februari). Ik zal met grote overtuiging tegen dat verdrag stemmen. De feiten over Oekraïne en het … Read More