Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: Veiligheid (Page 1 of 3)

Onrust: kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Donderdag 7 september bespraken wij in de commissie de onrust die ontstaan is over sporten op kunstgras. De onderstaande tekst heb ik toen uitgesproken.

Voorzitter, sinds het wetenschappelijke programma Zembla de onderzoeksresultaten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar buiten bracht, is het onrustig.

Wat is nou dat rubbergranulaat? Rubbergranulaat is fijngemalen rubber, meestal afkomstig van autobanden. Het granulaat wordt gebruikt voor het instrooien van kunstgrasvelden omdat het veld hierdoor dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld. En dat is natuurlijk een voordeel. Maar dat is niet de enige reden: het is de goedkoopste manier om velden in te strooien en tevens banden te recyclen. De bandenbranche is hier natuurlijk blij mee. Logisch: de afgedankte banden vertegenwoordigen weinig economische waarde, behalve als de banden vermalen en doorverkocht kunnen worden. Het is diezelfde bandenbranche die stevig lobbyde om het rubbergranulaat niet onder de strenge consumentennorm te laten vallen. Die norm is 100 tot 1000 keer strenger dan de huidige norm. De economische belangen gaven de doorslag.
De Europese Commissie heeft het voornemen om het rubbergranulaat onder de consumentennorm te laten allen. En dat doet zij natuurlijk niet voor niets; namelijk ter bescherming van mens, dier en milieu. Het voorzorgbeginsel wordt gehanteerd.

Rubbergranulaat valt niet onder microplastics omdat de korrels groter zijn dan 5 mm. Op een veld liggen gemiddeld 22.000 (!) versnipperde autobanden. Door verwering (UV, regen, wind en wrijving) erodeert rubbergranulaat tot micro- en nanoplastic, met negatieve gevolgen en risico’s voor het milieu. Diverse onderzoeken tonen dit aan. Vanuit de Wet Milieubeheer hebben gemeenten een zorgplicht opgelegd gekregen. Het is de vraag of de gemeente Oss aan die zorgplicht voldoet. De SP sluit zich in deze aan bij het onderzoek van branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek die hier eerder al voor waarschuwde. De schadelijke stoffen (PAK’s) zitten immers opgesloten in de korrels, maar komen door eroderen vrij en belanden zo in het milieu. Wat doet de gemeente Oss om dit te voorkomen?

Het RIVM en het ECHA (European Chemicals Acency) adviseren tevens om de norm voor rubbergranulaat strenger te maken. De onderzochte Osse velden voldoen niet aan de strenge consumentennorm. Die norm is nog niet formeel vastgesteld, maar dit zit er wel aan te komen.

De SP vraagt zich dan ook hardop af of de 0-optie van het college – het niets doen – verstandig is. Gezien de zorgen uit de maatschappij, de zorgplicht volgens de Wet Milieubeheer, het voornemen en advies van diverse instanties om de norm aan te scherpen, lijkt het de SP meer dan verstandig om hier actief op voor te sorteren. Uiteraard moet de sport doorgang vinden, maar waarom zou je velden die aan vervanging toe zijn niet met andere materialen instrooien? Anticiperen op wat komen gaat en het voorzorgbeginsel hanteren is waar de SP voor pleit.

Haal stoepkrijt uit de illegaliteit

Kinderen moeten veilig kunnen spelen in de buurt van hun huis. Dat kan in speeltuinen, grasveldjes, Cruif Courts, Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP’s), maar natuurlijk ook gewoon op straat. De openbare ruimte. De gemeente probeert zorgvuldig om te gaan met de openbare ruimte. Zo wordt er rekening gehouden met voldoende speelgelegenheden, sportvoorzieningen, maar ook parkeerplaatsen en genoeg openbaar groen. Het is letterlijk het publieke domein, dat voor iedereen beschikbaar is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Laten we het dicht bij huis houden: je eigen buurt, wijk, dorp op straat. Je moet je er fijn en veilig voelen.

Om het voor iedereen fijn en veilig te houden zijn er bepaalde regels; de wetten. En daar zijn er stapels van: van Europese regelgeving tot aan de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)( zeg maar de gemeentewet.) Regels, regels, regels. De gemiddelde Nederlander gelooft het allemaal wel: al zijn veel mensen het eens dat de regelgeving (bemoeienis) vaak doorschiet. Al is het alleen maar het gevoel.

Maar toch hebben we wetten en regels nodig om jouw eigen buurt, wijk of dorp mooi en veilig te houden. Een van de grootste factoren die van invloed zijn op het veiligheidsgevoel van inwoners is hoe hun straat of dorp is ingericht. Veel graffiti en afval op straat geven een onveilig gevoel. Sterker nog: onderzoek heeft aangetoond dat verrommeling juist verrommeling aantrekt. Met andere woorden: een vieze verpauperde straat lokt slecht gedrag uit. Veel gemeenten denken daar de oplossing voor te hebben: verboden in de gemeentewet.

We pakken de APV van de gemeente Oss er even bij. Gewoon even Googlen en het is gevonden. Geen alledaags boekwerk. De gemeente Oss heeft een plakverbod voor posters, dit om wildplakken tegen te gaan. Daarnaast is de gemeente ook streng voor de graffitispuiters en andere verrommeling van de openbare ruimtes. Ik denk dat de meeste mensen wel achter dit verbod staan. Want graffiti en overal posters (met bijbehorend restafval) wil je niet in je straat. Dat tast het veiligheidsgevoel aan. Tot zover terecht. Want je laat je kinderen niet fijn buitenspelen als je zelf geen veilig gevoel hebt.

Dit is allemaal geregeld in artikel 2:42 van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Oss. Hieronder weergegeven.

Artikel2:42 Plakkenenkladden

  • 1.Het is verboden een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is te bekrassen of te bekladden.
  • 2.Het is verboden zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende op een openbare plaats of dat gedeelte van een onroerende zaak dat vanaf die plaats zichtbaar is:
    • a.een aanplakbiljet of ander geschrift, afbeelding of aanduiding aan te plakken, te doen aanplakken, op andere wijze aan te brengen of te doen aanbrengen;
    • b. met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of teken aan te brengen of te doen aanbrengen.

Nou zijn wetteksten niet de meest lezersvriendelijke stukken die je kan vinden. Maar wat staat er nu echt in dit verbod?

Kort gezegd staat er in punt 2b dat je schriftelijke toestemming moet vragen om met kalk, krijt, teer of een kleur of verfstof een afbeelding, letter, cijfer of afbeelding aan brengen.

Prima dat de gemeente Oss wildplakken en illegale graffitispuiters aanpakt.

Maar dit is feitelijk een verbod op stoepkrijten.

Dus als uw kind van 7 jaar gezellig met zijn vriendjes en vriendinnetjes ouderwets wil stoepkrijten, dan moet uw kind eerst schriftelijke toestemming vragen bij de rechthebbende.

Dit stoepkrijtverbod is een voorbeeld van doorgeschoten betutteling van inwoners. Regels worden gemaakt om maatschappelijke problemen te tackelen of te voorkomen. Dat is prima. Maar stoepkrijten is geen maatschappelijk probleem.

Natuurlijk gaat de gemeente Oss hier niet actief op handhaven. De handhavers hebben wel wat beters te doen. Dat vertrouwen heb ik wel. Maar als een handhaver een boete wil uitschrijven omdat een kind gestoepkrijt heeft, dan is dat in het beginsel in de gemeente Oss mogelijk. Dat is natuurlijk belachelijk. De basis van goed openbaar bestuur is dat regelgeving gemaakt wordt om maatschappelijke problemen te tackelen of te voorkomen. Wetten welke beperkend zijn voor burgers, zonder dat die wetten een algemeen maatschappelijk belang dienen zijn strijdig met dat beginsel. Burgers moeten ook beschermd worden tegen de macht van de overheid.

Geef de kinderen een doosje stoepkrijt en laat ze de straat samen mooi versieren. Dan komen ze nog eens achter de iPad vandaan en spelen ze gezellig samen in de wijk. Daar zou de gemeente Oss juist voor moeten gaan. Samen Spelen. En na een regenbui is het ook direct weer weg.

Het is dan ook tijd om het krijtverbod in Oss af te schaffen.

Mijn vraag aan het Osse bestuur is dan ook simpel: haal het krijtverbod uit de illigaliteit. Om dat in gang te zetten heb ik de volgende vragen aan het Osse gemeente bestuur gesteld: art. 41 vragen SP _ Stoepkrijtverbod

Bas van der Voort

SP-raadslid gemeente Oss
Veiligheid & Sport

SP: Stop met sporten op kunstgrasvelden: voorkomen is beter dan genezen


  
Op zondag 27 november 2016 werd bekend gemaakt dat op 58 van de 60 onderzochte kunstgrasvelden met rubbergranulaat grote hoeveelheden kankerverwekkende stoffen zijn aangetroffen. Diverse wetenschappers adviseren nu om geen onnodig gezondheidsrisico te lopen, omdat niet gesteld kan worden dat het veilig is om op dergelijke sportvelden te sporten. De SP vroeg eerder al aandacht voor dit probleem en is net zoals deze wetenschappers van mening dat het voorzorgbeginsel gehanteerd moet worden. Voorkomen is volgens de SP immers beter dan genezen. Het Osse college heeft het vooralsnog aan de clubs zelf overgelaten of zij wel of geen maatregelen willen nemen met betrekking tot sporten op dergelijke kunstgrasvelden.

Meer lezen

Page 1 of 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén