Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: Verenigingsleven

SP winst: Wethouder trekt na kritiek onzuivere eis in!

SP-succes: college gaat opnieuw in gesprek met Neerloon, Overlangel en Keent

De klankbordgroep Neerloon, Overlangel en Keent (NOK) heeft samen met de dorpsraad Herpen het initiatief genomen om sport, leefbaarheid en ontmoeten te clusteren. De klankbordgroep spreekt namens 18 verenigingen uit de dorpen. Ze willen hun plannen bespreken met het college, het is géén eis: maar een voorstel! Het college legt helaas eenzijdige dictaten op zonder écht in gesprek te gaan met inwoners. Maar waarom? Het is toch mooi wanneer inwoners zelf opkomen voor hun leefomgeving? De SP zit er bovenop en kiest bewust niet de kant van het college óf de klankbordgroep, wij willen een breedgedragen voorstel waarin alle partijen zich kunnen vinden! Dat is recht doen aan alle belangen en initiatieven.

We spreken in de raad vaak over burgerparticipatie, co-creatie, right to challenge, noem het maar op… Maar wat is het waard als het college zich vervolgens niet opstelt als gelijkwaardig gesprekspartner? – Bas van der Voort

Het college heeft een besluit genomen over NOK, helaas is dit besluit niet tot stand gekomen door draagvlak te creeeren binnen de gemeenschap. Het is een eenzijdig plan en wordt zodoende niet gedragen door de klankbordgroep en de dorpsraad. Zolang de raad niet akkoord gegaan is met het besluit, is het nog mogelijk om hier samen uit te komen. De SP gelooft dat dit mogelijk is.

Door het afbranden van de Petjesbar is helaas een nieuwe realiteit ontstaan. Velen verenigingen zijn letterlijk dakloos geworden. Ook dit zorgt ervoor dat de plannen van het college geen doorgang kunnen vinden. De SP heeft dan ook tijdens de commissievergadering van 7 september opgeroepen het collegebesluit niet over te nemen en opnieuw in gesprek te gaan met de dorpen. Dit voorstel werd breed ondersteund door de andere fracties.

De SP blijft de situatie volgen. Een belangrijk speerpunt voor de SP is dat plannen niet op het gemeentehuis gemaakt worden, maar samen met de mensen waarover het gaat.

 

Maximale ondersteuning voor verenigingsleven NOK

Cafézaal De PetjesBar in Overlangel is op woensdag 9 augustus afgebrand. Dit is een groot drama voor de ondernemer zelf. De PetjesBar is een belangrijke ontmoetingsplek van Neerloon, Overlangel en Keent waardoor ook vele verenigingen direct getroffen zijn door de brand. Zij zijn letterlijk dakloos geworden.

De SP vindt het belangrijk dat er op de korte termijn een oplossing komt voor de vele verenigingen. Continuïteit van het verenigings- en gemeenschapsleven is wat de SP betreft de eerste prioriteit. Wanneer het verenigings- en gemeenschapsleven geen doorgang kan ondervinden werkt dit verlammend voor de verenigingen, vrijwilligers en leden. De SP is dan ook verbaasd over de uitspraken die wethouder Wagemakers (VVD) deed in de diverse media, waarin hij stelt dat verenigingen in het parochiezaaltje of in de vervallen voormalige school terecht kunnen. Dit is geen volwaardige tijdelijke oplossing: de SP wil maximale ondersteuning voor het verenigingsleven van NOK. Vele verenigingen hebben aangegeven mee te willen denken en letterlijk de handen uit de mouwen te willen steken bij het creëren van een passende oplossing.

De SP stelt dan ook de volgende vragen aan het Osse gemeentebestuur:

  1. Is het college het met de SP eens dat het parochiezaaltje en het voormalige schoolgebouw slechts een acute oplossing biedt, maar dit niet gezien kan worden als volwaardig tijdelijk alternatief? Waarom wel/niet?
  2. De SP wil dat het college maximale (regel) flexibiliteit en medewerking verleent aan verenigingen, zodat zij hun activiteiten voort kunnen zetten. Denk bijvoorbeeld aan soepel verlenen van een tapvergunning, het tijdelijk wijzigen van een bestemmingsplan of het gedogen van ander gebruik van vastgoed. Hoe kijkt het college hier tegenaan? Wat gaat het college doen?
  3. De SP wil dat het college constructief met de gemeenschap in overleg gaat om op korte termijn met een gedragen oplossing te komen. In het belang van verenigingen is snel handelen gewenst. Gaat het college dit doen? Op welk termijn verwacht het college met een oplossing te komen?

Namens SP-fractie,

Bas van der Voort

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén