Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Tag: Zorg (Page 1 of 3)

Onrust: kunstgrasvelden met rubbergranulaat

Donderdag 7 september bespraken wij in de commissie de onrust die ontstaan is over sporten op kunstgras. De onderstaande tekst heb ik toen uitgesproken.

Voorzitter, sinds het wetenschappelijke programma Zembla de onderzoeksresultaten van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) naar buiten bracht, is het onrustig.

Wat is nou dat rubbergranulaat? Rubbergranulaat is fijngemalen rubber, meestal afkomstig van autobanden. Het granulaat wordt gebruikt voor het instrooien van kunstgrasvelden omdat het veld hierdoor dezelfde eigenschappen krijgt als een gewoon grasveld. En dat is natuurlijk een voordeel. Maar dat is niet de enige reden: het is de goedkoopste manier om velden in te strooien en tevens banden te recyclen. De bandenbranche is hier natuurlijk blij mee. Logisch: de afgedankte banden vertegenwoordigen weinig economische waarde, behalve als de banden vermalen en doorverkocht kunnen worden. Het is diezelfde bandenbranche die stevig lobbyde om het rubbergranulaat niet onder de strenge consumentennorm te laten vallen. Die norm is 100 tot 1000 keer strenger dan de huidige norm. De economische belangen gaven de doorslag.
De Europese Commissie heeft het voornemen om het rubbergranulaat onder de consumentennorm te laten allen. En dat doet zij natuurlijk niet voor niets; namelijk ter bescherming van mens, dier en milieu. Het voorzorgbeginsel wordt gehanteerd.

Rubbergranulaat valt niet onder microplastics omdat de korrels groter zijn dan 5 mm. Op een veld liggen gemiddeld 22.000 (!) versnipperde autobanden. Door verwering (UV, regen, wind en wrijving) erodeert rubbergranulaat tot micro- en nanoplastic, met negatieve gevolgen en risico’s voor het milieu. Diverse onderzoeken tonen dit aan. Vanuit de Wet Milieubeheer hebben gemeenten een zorgplicht opgelegd gekregen. Het is de vraag of de gemeente Oss aan die zorgplicht voldoet. De SP sluit zich in deze aan bij het onderzoek van branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek die hier eerder al voor waarschuwde. De schadelijke stoffen (PAK’s) zitten immers opgesloten in de korrels, maar komen door eroderen vrij en belanden zo in het milieu. Wat doet de gemeente Oss om dit te voorkomen?

Het RIVM en het ECHA (European Chemicals Acency) adviseren tevens om de norm voor rubbergranulaat strenger te maken. De onderzochte Osse velden voldoen niet aan de strenge consumentennorm. Die norm is nog niet formeel vastgesteld, maar dit zit er wel aan te komen.

De SP vraagt zich dan ook hardop af of de 0-optie van het college – het niets doen – verstandig is. Gezien de zorgen uit de maatschappij, de zorgplicht volgens de Wet Milieubeheer, het voornemen en advies van diverse instanties om de norm aan te scherpen, lijkt het de SP meer dan verstandig om hier actief op voor te sorteren. Uiteraard moet de sport doorgang vinden, maar waarom zou je velden die aan vervanging toe zijn niet met andere materialen instrooien? Anticiperen op wat komen gaat en het voorzorgbeginsel hanteren is waar de SP voor pleit.

Terug in Oss

Hoi Allemaal,

Tijd voor een update. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd. Drie en halve week lag ik in het ziekenhuis; inmiddels ben ik weer thuis in Oss. Omdat ik veel telefoontjes en appjes heb ontvangen over wat er aan de hand is, hier dan het verhaal.

Wat was er aan de hand?
Op 28 december onderging ik een kleine geplande zenuwoperatie in verband met fantoompijn. Niets bijzonders. In plaats van minder, werd de fantoompijn helaas steeds erger ondanks alle medicatie. Meermaals had ik het ziekenhuis aan de telefoon en meermaals kwam men niet in actie. Uiteindelijk ben ik na 1,5 week hele erge pijn opgenomen op de afdeling orthopedie (UMC St. Radboud) om te kijken wat hier aan te doen was.  Zenda en ik waren blij met de ziekenhuisopname omdat we er vanuit gingen dat er iets aan de pijn gedaan ging worden.

Meer lezen

SP wil voorlopige stop van gebruik kunstgrasvelden

imageDe SP vindt dat er niet langer gesport moet worden op kunstgrasvelden tot dat onomstotelijk vast is komen te staan dat sporten op dergelijke velden geen risico’s met zich meebrengt. De clubs moeten onderling afspraken maken, zodat de competitie wel doorgang kan blijven vinden.

Woensdag 5 oktober maakte het onderzoeksprogramma Zembla bekend dat het RIVM-onderzoek naar de veiligheid van kunstgrasvelden, onvoldoende is uitgevoerd op volksgezondheidaspect. De rubber kunstgraskorrels worden in verband gebracht met een verhoogde kans op kanker. Naar aanleiding van dezeuitzending stelde de SP op 6 oktober schriftelijke vragen aan het gemeente bestuur van Oss.

Meer lezen

Page 1 of 3

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén