Sociaal Alternatief ligt voor het oprapen

met Geen reacties

SP Presenteert alternatieve begroting.

 

In de eerste week van November presenteerde de SP een alternatieve begroting. De bezuinigingsplannen van het college van VVD. VDG, CDA en PvdA zijn niet onontkoombaar. Politiek is een kwestie van kiezen, ook in financieel moeilijke tijden. De SP toont in haar gepresenteerde ‘sociaal alternatief’ dat de forse bezuinigingen op de zorg, cultuur, het minimabeleid en het verenigingsleven zijn te voorkomen. SP-fractievoorzitter Paul Peters: ‘Waar het college ervoor kiest om de rekening van het kabinet-Rutte door te schuiven naar ouderen, gehandicapten, chronisch zieken en minima maken wij andere bezuinigingskeuzes om de solidariteit en het sociale karakter van Oss overeind te houden’.

De SP wíl de dreigende sociale afbraak in Oss niet alleen voorkomen, het kán ook gewoon, Het sociaal alternatief ligt voor het oprapen. Deze alternatieve, uiteraard sociale begroting – die met ambtelijke ondersteuning is opgesteld – kunt je downloaden op www.oss.sp.nl

Durf te kiezen!

IN HOOFDLIJNEN KOMT HET SOCIAAL ALTERNATIEF VOOR OSS NEER OP DE VOLGENDE VOORSTELLEN:
SP HOUDT OSS SOCIAAL, IN TEGENSTELLING TOT HET GEMEENTEBESTUUR

De zorg voor en ondersteuning van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken (WMO) wordt niet aangetast.
Op het ouderenwerk wordt niet buitensporig bezuinigd.
Minima blijven meedoen: het armoede-en minimabeleid blijft geheel buiten schot.
Het Schoolzwemmen wordt niet afgeschaft voor kinderen uit groep 5 zonder diploma.
De SP verhoogt de huurtarieven van sportterreinen en sportzalen niet met 40% en 20% zoals het college wil, maar met 10%
We sparen onze culturele parels en amateurverenigingen zoveel mogelijk.

HOE GAAN WE DAT BETALEN? ONS ALTERNATIEF TEN OPZICHTE VAN HET GEMEENTEBESTUUR

De vergoedingen voor raadsleden en de salarissen van wethouders worden verlaagd met 20%.
Om deze moeilijke tijden door te komen verhogen we tijdelijk de OZB tussen 2012 en 2015 jaarlijks met 2% extra ten opzichte van het collegevoorstel.
Financieel positieve resultaten, die zich in 2014 en 2015 gaan aandienen, potten we niet op maar investeren we in mensen.

 

Subscribe
Abonneren op
guest

0 Reacties
Inline Feedbacks
View all comments