Bas van der Voort

Met beide benen op de grond

Categorie: Politiek (Page 2 of 20)

Behandel verenigingen gelijkwaardig

Op 1 januari 2011 is de gemeente Lith opgeheven, om op te gaan in de gemeente Oss. Dat is inmiddels meer dan 7 jaar geleden. In de voormalige gemeente Lith werden sommige zaken anders geregeld, beoordeeld en gewaardeerd dan in de gemeente Oss. Nu we echter èèn gemeente zijn geworden moest het een en ander aangepast worden, oftewel: het beleid moest worden geharmoniseerd. De SP begrijpt dat dit niet van de een op de andere dag geregeld kan worden. Toch is er zeven jaar  na dato een opmerkelijk verschil tussen Oss en het grondgebied van de voormalige gemeente Lith. Dit verschil zit ‘m bijvoorbeeld in de basissubsidie voor fanfares en harmonieën. Verenigingen ontvangen twee soorten subsidie: het eerste deel (60%) betreft de subsidie voor jeugdleden, het tweede deel (40%) betreft de basissubsidie.

Het probleem spitst zich tot de basissubsidie. De basissubsidie in Lith lag lager dan de huidige Osse standaard. Nu wij een gemeente zijn verwacht je dat de basissubsidie voor harmonieën en fanfares ook eenzelfde bedrag is. Toch is dit niet het geval. Maar voorzitter, waarom ontvangt de Lithse fanfare een fors lager bedrag dan haar Osse collega’s? Het kan toch niet zo zijn dat wij de Lithse gemeenschap financieel achterstellen, terwijl zij gewoon onderdeel zijn van dezelfde gemeente? Zij hebben de zelfde rechten en plichten als al onze andere inwoners. Het financieel achterstellen van fanfare sint Lambertus is dan ook strijdig met het gelijkheidsbeginsel. De SP vindt dit niet uit te leggen.

Voorzitter, in antwood op de artikel 41 vragen van de SP over gelijke behandeling verenigingen voormalige gemeente Lith  probeert het college de achterstelling uit te leggen:

CITAAT: ”Na de herindeling was het doel organisaties er niet op achteruit te laten gaan. (..) De hoeveelheid subsidie die de gemeente beschikbaar stelt is historisch ontstaan.” EINDE CITAAT

Voorzitter. In onze subsidieverordening is inderdaad opgenomen dat de hoogte van de basissubsidie een historische grondslag kent. Dat is ook prima. Dit geeft verenigingen een redelijk constante subsidiebijdrage waardoor zij weten waar ze aan toe zijn. Ook voor de gemeente is dit een argument om te komen tot stabiele uitgaven.

Maar voorzitter, in ons subsidiebeleid is geen rekening gehouden met herindelingsverschillen, anders dan dat verenigingen er niet op achteruit mogen gaan. Door uit te gaan van historische kosten en dit zo strikt te hanteren als nu het geval is, wordt het beleid onvoldoende geharmoniseerd. Het gevolg is dat sint Lambertus uit Lith financieel wordt achtergesteld op Osse collega’s. Er wordt niet op inhoudelijke gronden een onderscheidt gemaakt in de hoogte van de basissubsidie, maar op basis van historische kosten. Dat is kwalijk en – ik noem het nogmaals – strijdig met het gelijkheidsbeginsel. Onaanvaardbaar wat de SP betreft.

De fanfare is bij de commissie bezwaarschriften geweest om dit aan te kaarten. De commissie heeft de bezwaren van de Lithse fanfare afgewezen. En terecht voorzitter! De commissie bezwaarschriften heeft immers de taak om besluiten en beleidsuitvoering te toetsen aan het vastgestelde beleid. En als dit het vastgestelde beleid is, dan trekt de fanfare logischerwijs aan het kortste eind. De SP stelt dan ook dat er sprake is van een weeffout in het huidige subsidiebeleid. Een weeffout die pas merkbaar wordt na een herindeling waarbij de subsidieverschillen tussen gemeenten groot waren. Het college gaat niet in op de stelling dat er sprake is van een weeffout en verwijst naar de bezwarencommissie. Door enkel te verwijzen naar de commissie wordt geen recht gedaan aan de inhoudelijke bezwaren van fanfare sint Lambertus. Wij zijn dan ook teleurgesteld in de houding van het college. Maar een houding kan veranderen, en een oplossing is nog steeds mogelijk. De SP wil zich niet bemoeien met individuele geschillen tussen verenigingen en gemeenten, wij doen niet aan clientisme, maar wanneer een verschil ontstaat door een fout in het gemeentelijk beleid, dan dient deze fout zo spoedig mogelijk te worden hersteld. Het blijkt ook nog eens dat deze problemen spelen bij de verenigingen uit Macharen (0,5) en Demen (0,25). De SP pleit dan ook voor het herstellen van deze weeffout, het wordt tijd dat de Lithse fanfare dezelfde waardering krijgt als haar Osse collega’s. Na 7 jaar achterstelling hebben zij dit meer dan verdient.

SP-voorstel overgenomen: Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt gratis voor vrijwilligers

Het Osse college heeft het voorstel van de SP overgenomen om de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers voortaan te gaan vergoeden.

In een aantal gevallen is dit verplicht, maar een groot aantal vrijwilligersorganisaties moeten de kosten zelf ophoesten. De kosten bedragen momenteel zo’n 40 euro per VOG-aanvraag.

SP-raadslid Bas van der Voort: “Het is goed dat het college inziet dat ons voorstel bijdraagt aan een beter vrijwilligersbeleid. Het vergoeden van de VOG is een steun in de rug voor verenigingen en vrijwilligers. Op deze manier stimuleren we vrijwilligerswerk en kan de kwaliteit beter worden geborgd.”

motie verklaar Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gratis

Verkiezingen: lokaal zijn we allemaal!


De verkiezingen komen er weer aan en dat is goed te merken. Verschillende politieke partijen waren het afgelopen weekend in de stad te vinden om hun  verkiezingsboodschap over te brengen. Daarbij wordt alles uit de kast getrokken: van campagnepanden tot het uitdelen van hamburgers, appels, schuursponsjes, kopjes koffie en natuurlijk flyers. Daarnaast zijn er verschillende debatten waar de lijsttrekkers verbaal de degens kruisen. Over het algemeen zijn daar weinig zwevende kiezers te vinden: het is veelal preken voor eigen parochie, oftewel voor eigen partijleden.  Als de partijen geluk hebben is de pers wel aanwezig en geeft deze in de online- of papierenkrant een samenvatting van het debat. Op straat staan de verkiezingsborden inmiddels ook al weer een tijdje, de posters van alle partijen hangen keurig op een rijtje. Zo gebroederlijk als de posters naast elkaar hangen, zo heftig gaat het er in het debat soms aan toe. Het is logisch dat partijen in verkiezingstijd de verschillen willen vergroten: iedere partij wil zichzelf profileren. Alles voor de gunst van de kiezer, maar ook om duidelijk te maken dat er echt wat te kiezen valt. Inwoners hebben heus wel door dat het er in verkiezingstijd allemaal wat feller aan toe gaat. Maar de tegenstellingen scheppen wel duidelijkheid. Of het nu gaat over het wel of niet aanleggen van een brug bij Megen, over camerabewaking bij Jongeren Ontmoetingsplekken of de centrumplannen in Oss.

Inwoners hebben heus wel door dat het er in verkiezingstijd allemaal wat feller aan toe gaat.

De meningen van politieke partijen lopen behoorlijk uiteen en dat er over heikele punten hard gediscussieerd wordt, hoort daar nu eenmaal bij. Zolang de discussie hard gaat op de inhoud en zacht gaat op de man, is er weinig aan de hand. Het constructief oneens zijn met elkaar mag, dat hoeft zelfs niet eens constructief te zijn. Soms sta je immers gewoon lijnrecht tegenover elkaar. Het gaat pas echt wringen wanneer er klinkklare onzin verkocht wordt, zeker wanneer dit gebeurt om stemmen te winnen, is dit een kwalijke zaak. En toch gebeurt dit helaas (ook) in Oss.
Iedere politieke partij die meedoet aan de gemeenteraadsverkiezingen heeft het beste met Oss voor. Ze stellen de gemeente en gemeenschap op nummer 1. Vanuit hun eigen achtergrond komen de partijen met verbetervoorstellen, in het belang van Oss. Dat niet al die voorstellen het halen heeft met een verschil van visie op de inhoud te maken, niet met de achterliggende intenties. Ook de kandidaten voor de nieuwe gemeenteraad zijn betrokken bij de gemeente. Allereerst wonen ze natuurlijk in de gemeente Oss, dit is ook een vereiste van de kieswet. Daarnaast zijn alle kandidaten bovengemiddeld betrokken bij Oss en haar kernen. Velen zijn actief in het verenigingsleven, doen vrijwilligerswerk of zetten zich op een andere manier lokaal in. Alle kandidaten en partijen stellen dus ‘lokaal centraal’. Mooi toch!

Het is dan ook jammer dat sommige partijen doen alsof ze ‘meer lokaal’ zijn dan anderen. Waardoor onterecht het beeld ontstaat dat andere partijen minder lokaal georiënteerd zouden zijn. Dit is natuurlijk klinkklare onzin: lokaal zijn we immers allemaal! Het zegt mijn inziens meer iets over de partij die zich zo profileert.

Kandidaten voor de gemeenteraad zijn per definitie lokaal, ze wonen in de gemeente die ze vertegenwoordigen.

Blijkbaar is er op inhoud weinig te melden. Komt dit omdat ze echt geen mening hebben of komt dit omdat men bang is om kiezers te verliezen door het innemen van niet-populaire standpunten? Een duidelijke partijlijn mist. Wat het dan ook mag zijn, deze afleidingsmanoeuvre doet de kiezers tekort. Zij hebben immers het recht te weten waarvoor een partij staat. De kiezer mag daar dan wat van vinden. Het enkel en alleen uitkramen dat ‘de partij lokaal is’ is een zwaktebod. En ook daar zal de kiezer iets van (mogen) vinden. Immers: lokaal zijn we allemaal!

 

Page 2 of 20

Mogelijk gemaakt door WordPress & Thema gemaakt door Anders Norén