Boerkaverbod: brood en spelen
with Geen reacties

Het VVD-PvdA kabinet werkt aan een verbod voor gezichtsbedekkende kleding zoals bijvoorbeeld boerka’s. Het verbod moet gaan gelden in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en in overheidsgebouwen. In het regeerakkoord wordt hierover het volgende gezegd:

Bezuinig op politici
with Geen reacties

Bezuinig op salaris politici: 100.000 euro De vergoeding voor raadsleden kent een wettelijk maximum en minimumbedrag. Het minimale bedrag ligt op 80% van de wettelijke norm en het maximale bedrag ligt op 120%.In een tijd dat inwoners, instellingen en ambtenaren … Read More

Ik heb niks tegen Nederlanders.
with Geen reacties

Aan de uitspraak ‘ik let niet op kleur’ liggen twee misverstanden ten grondslag. ‘Als je niet op kleur let dan kun je ook niet discrimineren.’ Het tegendeel is dus waar. Juist om een gelijkwaardige samenleving te krijgen waarin achterstellingen vermeden … Read More

1 2